PVGE algemeen
Venster sluiten
Waar bent u naar op zoek?
Venster sluiten
Menu

Bus- en vliegreizen

Busreizen zijn voor alle leden toegankelijk. Je hoeft geen lid te zijn van een club. Bij de prijs van de reis is altijd een bedrag opgenomen voor fooien voor diensten van chauffeurs, reisleiders e.d. Er hoeft dus nooit met de pet rondgegaan te worden. Dat wordt allemaal netjes door de penningmeester in een envelop meegegeven aan de reisbegeleiders.

Voor informatie over alle genoemde busreizen kunt u bellen of mailen met de betreffende reis-begeleiders. Wie dat is staat bij de beschrijving van de reis op de pagina Programma vlieg en busreizen vermeld.

Programma

Benieuwd naar de verhalen van afgelopen jaar en/of het programma voor 2024?
Schrijf dan in voor onze bijeenkomst Trefput reizen op donderdag 16 november van 14:00 tot 16:00

Hier vindt u de gewijzigde regels voor de behandeling van inschrijvingen op reizen.

Let op! Er zijn verschillende inschrijfformulieren: voor meerdaagse bus en vliegreizen en voor bus-dagtochten. De juiste manier is: gebruik de link bij de desbetreffende reis in het Programma, of zoek zelf in de Activiteiten kalender de betreffende reis en gebruik de knop “Inschrijven” die daar getoond wordt.

Commissie Reizen PVGE Best

De Commissie Reizen bestaat uit 7 leden die de reizen organiseren en begeleiden en een lid dat de reizigers vertegenwoordigt. Vanwege de vaak grote financiële bedragen die gepaard gaan met de organisatie van een reis zijn vanuit het bestuur van de afdeling PVGE Best de voorzitter en de penningmeester ook lid van de commissie in de functie van voorzitter en penningmeester.

Leden zijn:

 

  • Cor v.d. Bosch  (voorzitter / organisator/begeleider)
  • Rob Bol (penningmeester / organisator/begeleider)
  • Gerdie van Daal (organisator/begeleider)
  • Truus Emmers (organisator/begeleider)
  • Wim Steenks (organisator/begeleider)
  • Lenie Rijkers (organisator/begeleider)
  • Fons Goris (organisator)
  • Vacature (reizigersvertegenwoordiger)

De commissie stelt het grootste deel van het reisprogramma vast in de maand november, voorafgaand aan het nieuwe reisjaar. In die bijeenkomst worden ook de leden van de commissie die de reis voorbereiden en die de begeleiden bepaald. Elk najaar organiseert de Commissie Reizen een middag voor leden die geïnteresseerd zijn in reizen met PVGE. Deze bijeenkomst heet “Trefpunt Reizen“. Op deze bijeenkomst wordt teruggekeken naar de reizen die zijn geweest in het betreffende jaar. Meestal worden er films en of foto’s getoond. Er wordt door de reisbegeleiders een aankondiging gedaan van de reizen die in het volgend jaar zullen worden georganiseerd. Het reisprogramma wordt gepubliceerd in het verenigingsblad ‘Actief’ en op de website.

Deelname aan busreizen is vrij voor alle leden van PVGE. Niet-PVGE leden kunnen als introducé eenmalig aan een busreis deelnemen. De keuze van deze reizen wordt zoveel mogelijk afgestemd met de reisactiviteiten van de andere PVGE-afdelingen. Deze afstemming vindt plaats in de Reiscommissie van PVGE koepelvereniging. Een van de commissieleden heeft zitting in deze Reiscommissie.

Busreis Ootmarsum
Lees het meest recente verslag van Bus- en Vliegreizen, de laatste busreis van 2023 naar Ootmarsum

Foto´s en Verslagen

Hieronder staan de foto´s en/of verslagen van de bus- en vliegreizen, de meest recente eerst.

Foto´s en verslagen 2023

Foto´s en verslagen 2022