PVGE algemeen
Venster sluiten
Waar bent u naar op zoek?
Venster sluiten
Menu

Jaarvergadering

De laatste algemene ledenvergadering (jaarvergadering) is gehouden op donderdag 26 januari 2023. De stukken die van belang waren zijn hieronder te vinden. Om een daarvan te openen klik je op de vetgedrukte tekst. In groene balk staan enkele foto´s.

Er zijn twee nieuwe bestuursleden benoemd en ook twee leden van verdienste.

De notulencommissie bestaat nu uit: Dick de Jong, Corrie Hijnen en nieuw lid: Ans Wester.
De kascontrolecommissie bestaat nu uit: Ton v.d. Steen, Johan Callens en nieuw lid: Wim Steenks.
De afgevaardigen voor de verenigingsraad zijn: Mat de Vaan, Herman Wester en nieuw lid: John Peeters.

Ledenvergadering 2023
(Foto´s Jolien Wiertz, Paul Sijbers)