PVGE algemeen
Venster sluiten
Waar bent u naar op zoek?
Venster sluiten
Menu

Cliëntondersteuning

In het kader van de WMO zijn door de SeniorenRaadBest, in aanvulling op de cliëntondersteuners die door de gemeente worden ingehuurd, twee onafhankelijke cliëntondersteuners aangesteld:

Annelies Berende, tel. 06-36514118.

Annelies is bestuurslid Individuele Belangenbehartiging van de PVGE Best en voorzitster van de commissie Handreyking. Daarnaast heeft zij een jarenlange ervaring als cliëntondersteuner.

Zij kan helpen met het verkrijgen van huishoudelijke hulp of ‘hulp of maat’ van de gemeente waar je recht op hebt.

Haar doelstelling is samen met jou onderzoeken wat er nodig is om te zorgen dat je op alle manieren mee kan doen in onze samenleving. Het kan daarbij ook gaan over bijkomende problemen. Ze ondersteunt senioren in Best bij het voorbereiden van de gesprekken met de gemeente en  ook met de wijkverpleegkundige. Als men het op prijs stelt zal ze ook aanwezig zijn bij het gesprek met een gemeenteambtenaar of de wijkverpleegkundige.

 

 

Ben de Klerk, 06-26973203.

Mijn naam is Ben de Klerk. Ik heb de opleiding tot onafhankelijk cliëntondersteuner WMO afgerond bij KBO-Brabant. Vanuit de KBO organisatie ga ik mij, samen met Annelies Berende van de PVGE, inzetten als Cliëntondersteuner voor alle senioren van Best. Ik heb een carrière van 45 jaar achter de rug waarvan 25 jaar als zelfstandig ondernemer. Tevens ben ik in die tijd ook altijd maatschappelijk betrokken geweest in bestuurlijke functies, bij brancheorganisaties en verenigingen. Al een kleine 50 jaar woon ik samen met mijn vrouw en ondertussen volwassen dochters in Best. Toch ben ik geen bekende Bestenaar. Mijn zakelijke en maatschappelijke activiteiten speelden zich hoofdzakelijk af in de regio. Zodoende bleef er weinig tijd over voor contacten op lokaal niveau. Na mijn pensionering heb ik mij wel ruim tien jaar ingezet voor de Adviesraad Sociale Voorzieningen (ASV) van onze gemeente. Deze adviesraad geeft het college van B & W gevraagd en ongevraagd advies over zaken die de belangen aangaan van mensen die afhankelijk zijn van een gemeentelijke uitkering. Zo kijkt betreffende adviesraad naar nieuwe wetgeving, beleid en uitvoering van de regelgeving. Bijzonder leuk en interessant werk, zeker omdat je belangen van kwetsbare mensen behartigt. Bij dat advieswerk waren er raakvlakken met de WMO. De opgedane ervaring bij de ASV wil ik nu combineren met de opgedane kennis van de WMO- regelgeving tijdens mijn opleiding. Ik ben nu opgeleid en klaar om u te ondersteunen en te begeleiden bij WMO vragen. Ik hoop de komende tijd vele senioren van Best te mogen ontmoeten en nieuwe contacten te leggen zodat u mij steeds makkelijker weet te benaderen. Heb je vragen of wil je graag informatie over WMO-zaken, aarzel niet en bel me.