PVGE algemeen
Venster sluiten
Waar bent u naar op zoek?
Venster sluiten
Menu

Leden van verdienste

Leden van verdienste zijn leden van de PVGE Best die zich op bijzondere wijze verdienstelijke hebben gemaakt voor de vereniging. Ze worden, op voordracht van het bestuur, door de algemene ledenvergadering benoemd. U vindt ze hieronder, in omgekeerde volgorde van benoeming (de meeste recente eerst).

Ger Groels
benoeming: 2024

Vanaf 2010 tot 2024 heeft zij in haar bezorggebied de PVGE nieuwsbrief, later het verenigingsblad de Actief, elke maand van publicatie, bezorgd bij de leden

Herman Wester
benoeming: 2024

Vanaf 2020 als corrector van het verenigingsblad,
Vanaf 2014 is hij, als lid van de commissie promotie en communicatie, de web-redacteur van de PVGE Best en vanaf 2015 is hij de websitebeheerder van de website van de PVGE Best,
Vanaf 2015 tot 2024 was hij vanuit PVGE Best lid van de Verenigingsraad van de PVGE.

Rien van Hoppe
benoeming: 2023
2008-2023 coach PVGE zangkoor

Christ Tunders
benoeming: 2023
2016-2023 vicevoorzitter en secretaris PVGE Best, 2018-heden oprichter en clubcoach Rikclub, 2013-2023 lid treinreisclub, organisatie en begeleiding treinreizen, 2013-heden bezorger verenigingsblad

 

Mevr. A. Berende
benoeming: 2022
2013-2022 bestuurslid individuele belangenbehartiging, coördinator van de commissie de Handreyking, permanent adviseur SeniorenraadBest en cliëntenondersteuner.

Hr. G. Wienk
benoeming: 2022
vanaf 2014 verzorging van lay-out van nieuwsbrieven en -flitsen, flyers en andere uitgave, vanaf 2014 redacteur in commissie PR&C en vanaf 2015 redacteur nieuwsbrief Actief.

Mevr. T. Emmers
benoeming: 2021
vanaf 2012 lid van de treinreiscommissie, vanaf 2009 lid van de reiscommissie en van 2009 – 2016 begeleidster van meerdaagse bus- en vliegreizen

Hr. C. Geerts
benoeming: 2021
2014-2020 oprichter en clubcoach van de fietsclub, 2015-2016 bestuurslid PR & Communicatie en 2016-2021 voorzitter van de Evenementen-commissie en vice voorzitter van het bestuur

Hr. R. Hendriks
benoeming: 2021
vanaf 2011 lid van de evenementencommissie, vanaf 2018 bezorger van de Nieuwsbrief en 2016-2020 lid van de Verenigingsraad

Hr. M. Jacobs
benoeming: 2021
2001-2015 lid commissie indiv. belangenbehartiging en 2015-2021 lid van commissie belastingservice

Mevr. G.C. van Daal
benoeming: 2019
penningmeester in de periode 2010 – 2019, lid van de reiscommissie)

Hr. P. van Hoof
benoeming: 2018
mede-oprichter van de PVGE-Best, secretaris gedurende de periode 2001-2006, afgevaardigde in de Verenigingsraad gedurende de periode 2011 – 2018

Hr. J. Callens
benoeming: 2018
bestuurslid voor collectieve belangenbehartiging gedurende de periode 2009-2018, vice-voorzitter, vertegenwoordiger van PVGE-Best in de SeniorenRaadBest en in de Vrijwilligers Organisatie in de Zorg (VAZ), mede-initiatiefnemer van ‘Avondje Uit’.

Hr. T. v.d. Steen
benoeming: 2017
oud-coördinator van “Op Restaurant” gedurende de periode 2007-2017, clubcoach/dirigent van zanggroep BestLeuk en coördinator van de commissie Belasting-service tot 2017; in die periode zijn naar schatting 8000 maaltijden geserveerd aan PVGE-leden

Mevr. R. Brandt
benoeming: 2017
lid van de Evenementencommissie gedurende ruim 15 jaar. In die 15 jaar heeft ze talloze evenementen helpen organiseren

Hr. D. de Jong
benoeming: 2017
oud-voorzitter van de Evenementencommissie gedurende de periode 2011-2017; in die periode zijn ruim 150 evenemen-ten georganiseerd

Hr. J. Peeters
benoeming: 2017
oud-secretaris 2009-2016, ondersteuning PR&Communicatie 2016-2017, coördinator Leaweb, samensteller van de Zorg- en Diensten-wijzer, initiator en drijvende kracht achter “Avondje Uit”, auteur van de Vervoerwijzer, samensteller van het jubileumboek bij het 12,5 jarig bestaan van de PVGE-Best en drijvende kracht achter de Nieuwsflits

Hr. T. Hendrikx
Benoeming: 2016
oud-coördinator clubs gedurende de periode 2009-2016; het aantal clubs groeide in deze periode van 15 naar 25

Hr. W. Steenks
Benoeming: 2016
oud-voorzitter gedurende de periode 2008-2016; oud-bestuurslid en mede oprichter Senioren-RaadBest; oud-bestuurslid Verenigingsbestuur PVGE; oud-voorzitter reiscommissie PVGE Best

Mevr. J. Wiertz
Benoeming: 2015
oud-bestuurslid PR&Communicatie, coach Schilderclub, organisator Kunst tussen de Koeien, assistent coach Trein-reisclub, webbeheerder

Hr. A. Gruijters
Benoeming: 2013
oud-dirigent PVGE Koor

Mevr R. van Kollenburg († 2019)
Benoeming: 2011
oud-voorzitster Evenementen, coördinatie Clubs, assistent coach PVGE koor

Hr. D. Grooters († 2017)
benoeming: 2010
oud-penningmeester, web-ontwikkelaar, ontwikkelaar leden-administratiesysteem

Mevr. M.W. Jansen
benoeming: 2007
oud-Secretaris en organisatie Reizen

Hr. W. Zijlstra
benoeming: 2006
oud-PR&Communicatie, coach Theaterclub

Mevr. A. Smits-van Gent
benoeming: 2005
oud-1e voorzitster