PVGE algemeen
Venster sluiten
Waar bent u naar op zoek?
Venster sluiten
Menu

De Federatie van Philips Verenigingen van Gepensioneerden.

De Federatie van Philips Verenigingen van Gepensioneerden (“De Federatie”) is een verbond van de Philips verenigingen van gepensioneerden in Nederland, waartoe ook de LBPG behoort. De lokale verenigingen zijn vooral opgesteld voor het organiseren van sociale activiteiten voor de gepensioneerden rondom de Philips locaties waar zij met pensioen gingen.
De Federatie is opgericht op 20 November 1978. Het doel van de Federatie is het behartigen van de belangen van de leden van de verenigingen en het bevorderen van de samenwerking van de verenigingen onderling. In totaal telt de directe achterban van de Federatie circa 14000 leden. De activiteiten van de Federatie worden verricht ten behoeve van alle Philips gepensioneerden.

Vanuit de historie zijn alle leden van de PVGE lid van de Federatie, dit via het lidmaatschap van alle 7 lokale verenigingen van de PVGE van de Federatie. De Federatie behartigt de belangen van de Philips gepensioneerden in het Philips Pensioen Fonds en door het lidmaatschap van de Federatie bij de landelijke Koepel van Gepensioneerden (KG) behartigt zij de belangen van alle PVGE- gepensioneerden in de landelijke gremia.

Philips gepensioneerden doen daartoe een kleine bijdrage uit hun contributie bij aan de Federatie, niet Philips gepensioneerde dragen daar ongeveer de helft van bij vanwege de belangenbehartiging aan de algemene pensioenenwaakhond, de Koepel van Gepensioneerden.

Voor actuele artikelen over de landelijke pensioenontwikkelingen en over de Federatie klik daartoe door naar de website: https://www.federatie.nl/

In december 2022 is het Senioren Bulletin van de Federatie uitgekomen met o.a. informatie over pensioenen en zorgverzekering. De link naar het Senioren Bulletin is https://www.federatie.nl/wp-content/uploads/2022/12/SB-2022-03-december.pdf