PVGE algemeen
Venster sluiten
Waar bent u naar op zoek?
Venster sluiten
Menu

Computer gebruikersclub

Leden: per 1-1-2023: 30 leden
Locatie: Senioren Trefpunt
Tijdstip: tweede donderdag van de maand, aanvang 14:00 uur
Contributie: € 5,00 per jaar

Agenda en Kalender

De ComputerGebruikersClub heeft als doelstelling:

  • Het bekend en vertrouwd maken met de communicatie- en informatiemogelijkheden van de computer, waarbij regelmatig ook tablet- en mobiele-telefoononderwerpen worden besproken.
  • Het nuttig en plezierig gebruik van de computer te stimuleren en te ondersteunen.
  • Het benutten van de computer voor de onderlinge en sociale contacten.
  • Het kennisnemen van nieuwe ontwikkelingen op computergebied in het algemeen.
  • Het vertrouwd raken met nieuwe ontwikkelingen van Windows 10 in het bijzonder.
  • Het nemen van de juiste maatregelen voor beveiliging en privacy.

Voorwaarde voor het lidmaatschap is dat men al enige ervaring heeft met het gebruik van de computer. Het volgen van een basiscursus bij Cultuurspoor of Seniorweb en bij voorkeur een vervolgcursus of een vergelijkbaar kennisniveau door zelfstudie of ervaring, is gewenst.

Heb je belangstelling voor de ComputerGebruikersClub dan kun je ter kennismaking een of twee van onze bijeenkomsten bezoeken.
Wil je meer informatie? Bel of mail dan met de clubcoach/docent:

Rob Bol

 

 

Rob Bol
tel:   06-22904310
contact via e-mail

 

 

Meer zien van onze club kijk dan naar de foto´s gemaakt tijdens onze clubbijeenkomst in september 2021, in onderstaande groene balk. Gebruik pijlen voor volgende of vorige foto. Foto´s zien op groot formaat, klik dan op onderstaande knop.

Foto´s 2021

Computer gebruikersclub
Foto´s Wim van der Meulen

Als u denkt zeker geen beginner op computergebied te zijn, dan kunt u lid worden van de ComputerGebruikersClub.
De maandelijkse bijeenkomst is de tweede donderdag van de maand in het Senioren Trefpunt, ingang Molenveste, beginnend om 14.00 uur, eindigend tussen 16.00 en 16.30, afhankelijk van het onderwerp, de discussies en de vragen. Voorafgaand aan iedere bijeenkomst ontvangen de leden een uitnodiging met beschrijving van het te behandelen onderwerp, zodat zij zelf kunnen beslissen of zij in dat onderwerp geïnteresseerd zijn.

Elke bijeenkomst van de ComputerGebruikersClub begint met de Helpdesk, waarin iedere aanwezige een vraag of probleem kan aanmelden, waarvoor we gezamenlijk een oplossing proberen te vinden. Na de Helpdesk houden we een kwartier pauze. Daarna wordt een zogenaamd ‘snuffelonderwerp’ gepresenteerd en zo mogelijk gedemonstreerd, waarbij we een bepaald onderwerp behandelen. In onze bijeenkomsten maken we gebruik van grootbeeld-projectie, zodat de praktische uitleg door alle deelnemers goed te volgen is.

Wij gaan er niet van uit dat alle gepresenteerde ontwikkelingen, toepassingen en mogelijkheden door de leden worden toegepast. Kennisnemen van die mogelijkheden is het primaire doel.
We streven ernaar, om de behandelde onderwerpen voor bestudering thuis, te documenteren en op te slaan in een afgeschermde kennisdatabase van onze club die voor alle leden toegankelijk.

Nieuw in 2020 is het opstarten van workshops

Een deel van de leden is het meest gebaat bij praktische onderwerpen om de computer beter te gebruiken. Ik wil hierin voorzien, door Workshops te organiseren. Kijkend naar de mogelijkheden in het Trefpunt wil ik bij voldoende belangstelling op dinsdag morgen om de week workshops gaan organiseren in Word, Excel en Powerpoint, voor ieder onderwerp 5 of 6 lessen.
Het niveau zal vanaf de basis tot een aantal praktische toepassingen zijn met wat geavanceerdere technieken. Max 10 deelnemers, waarbij ieder de eigen computer meebrengt. Voor deze Workshops wordt geen extra club-contributie gevraagd.
U dient zich voor deze workshops (afzonderlijk) aan te melden.

Voor de Workshops ga ik uit van Microsoft Office, versie 2016, 2019 of 365.
Indien je een nog oudere versie van Microsoft Office gebruikt, raad ik je aan een nieuwere versie, Microsoft Office 2019 of 2020 aan te schaffen voor ca € 10,- (geen jaarlijkse kosten, wordt door Microsoft up-to-date gehouden) door te klikken op deze link

https://www.gamekeydiscounter.nl/office-2019/microsoft-office-professional-plus-2019.html

En de software te installeren. Mocht je daar problemen bij ondervinden dan kun je mij bellen.
Ik maak voor de Workshops gebruik van boeken van de Techacademy https://techacademy.id.nl/ die je zelf moet aanschaffen, prijs € 29,95 per boek. Voor de combinatie boek en videotutorials betaal je € 10,- extra.

Omdat deze boeken ondersteund worden door videotutorials waarin extra uitleg wordt gegeven, zou je deze stof zelf ook kunnen bestuderen, maar ik wil daar in Workshops begeleiding aan geven. Omdat we om de week bij elkaar komen, verwacht ik dat je thuis ook oefent en zo nodig de stof nog eens doorneemt.

Beginners- en Snuffelonderwerpen
Speciaal voor leden van de Computergebruikersclub.