PVGE algemeen
Venster sluiten
Waar bent u naar op zoek?
Venster sluiten
Menu
Ook voor assistentclubcoaches en commissieleden

Informatie voor Clubcoaches

Eenmaal per jaar, begin oktober, komen bestuur en clubcoaches bij elkaar om hun ervaringen van het afgelopen jaar te bespreken. De clubcoaches krijgen van het bestuur informatie over de kosten van zaalhuur en consumpties, wanneer zij gebruik maken van een zaal. Zij krijgen instructie van de penningmeester over het berekenen van de contributie voor het volgend kalenderjaar. En hen wordt gevraagd een kort verslag te schrijven over het reilen en zeilen van hun club in het afgelopen jaar. Dit verslag wordt opgenomen in het secretarisverslag – ook wel jaarverslag geheten – en zal worden gerapporteerd op de Algemene Ledenvergadering in januari.

Van de clubcoach wordt gevraagd het saldo van de club zo laag mogelijk te houden. Is het saldo door toename van het aantal leden gegroeid, dan dient de clubcoach dit saldo voor het eind van het jaar samen met de leden op te maken aan een nuttige of gezellige activiteit. Mocht men ergens voor willen sparen, (aankoop van clubmateriaal of jubileum e.d.) dan dient de clubcoach dit te melden aan de penningmeester.

Wanneer coaches betalingen willen laten verrichten door, of declaraties willen indienen bij de penningmeester, dan dienen zij gebruik te maken van de hiervoor beschikbare formulieren. Zij dienen ervoor te zorgen dat er nota’s en/of facturen mee gestuurd worden.

Aanvragen zaalhuur
Formulieren t.b.v. betalingen