PVGE algemeen
Venster sluiten
Waar bent u naar op zoek?
Venster sluiten
Menu

Waterschap De Dommel

Waterschap De Dommel waakhond voor droogte, overstroming en zuiver water.
Verkiezingen op 15 maart

Kerntaak van het waterschap is zorgen voor voldoende, veilig en schoon water. En dat met oog voor de kosten voor inwoners en overheid. Voldoende voor natuur en mens. Dat wordt een steeds grotere opgaaf bij een (nu) dalend grondwaterpeil. En dus meer noodzaak om het water vast te houden en op te sparen (infiltreren) op de plaats waar het valt én zuinig(er) te zijn met gebruik, thuis en in de natuur. Vasthouden is ook belangrijk omdat de dalende grondwaterspiegel in natte gebieden in ‘de badkuip’  tussen Best en ‘’s-Hertogenbosch in de natuurgebieden aan verzuring bijdraagt. Veilig betekent voorkomen van overlast, nu en in de toekomst en rekening houdend met de ontwikkeling van het klimaat. Binnen de bebouwde kom en in het buitengebied. Schoon water voor de planten, schoon om van te kunnen genieten en schoon om te kunnen drinken. Alles vraagt om gezond schoon water.

De verkiezingen voor de Provinciale Staten maar ook voor het Waterschap staan weer voor de deur. Op 15 maart kun je kiezen welke partij naar jouw mening het beste inspeelt op de uitdagingen van waterbeheer. Als PVGE-Best vestigen wij graag de aandacht op het Waterschap in Best en omgeving. We denken daarbij terug aan de hete droge zomers en de natte maanden van voor- en najaar, voor ieder van ons van belang dat daar voldoende passende maatregelen op genomen worden door ons Waterschap. We moeten zuinig zijn met ons water. Daarvan worden we ons meer en meer bewust. Dus voorkomen van vervuiling. Duurzaamheid bevorderen door circulaire aanpak, door hergebruik ter plaatse. Dus afvalwater zuiveren naar gezond water met terugwinnen van waardevolle (mest) stoffen en energie (gas). Zo is de waterzuivering van rioolwater een kerntaak van het Waterschap.
Maar wat er niet in zit hoeven we er bij de waterzuivering ook niet uit te halen! Zuiveren begint dus bij voorkomen. Dus informeren van inwoners, instellingen (ziekenhuizen, verzorgingsinstellingen) en industrie hoe zij het rioolwater zo min mogelijk belasten met bijvoorbeeld medicijnresten en chemicaliën en stimuleren dat ieder daar aan meewerkt. Schoon water betekent ook reductie van belasting van de natuur vanuit de agrarische sector bijvoorbeeld vanuit veehouderij of bestrijdingsmiddelen. Veel initiatieven zijn daarop gericht. Voorlichting en meten zijn belangrijke instrumenten die veel meer ingezet moeten worden ten behoeve van voorkomen.

Waterbeheer vraagt om maatwerk en samenwerken. Maatwerk omdat iedere stuk grond anders is. Samenwerken is nodig om kennis en inzichten van iedereen te kunnen benutten, draagvlak te houden en kosten te beheersen. Visie en richting zijn nodig als kaders. Maatwerk en samenwerken voor ‘doen’/handelen.
Maatwerk hoort bij het Brabants landschap en met name bij het stroomgebied van De Dommel met haar coulissen en veelvuldige afwisseling van ‘donken’ (droog en hoger) en natte gebieden (‘broeken’). Tientallen eeuwen hebben bewoners gebruik gemaakt van die afwisseling door bewuste keuzes: waar eiken, waar populieren te planten, waar grasland en waar akkerbouw. Waar wel bemesten en waar niet. Zij kenden de waterhuishouding als geen ander en gebruikten die in hun voordeel. Die kennis behouden, uitbreiden en toepassen is nodig bij wat we samen willen: water vasthouden voor een gezonde natuur, schoon en voldoende water én, ook economisch, gezond grondgebruik in agrarisch gebruik en bosexploitatie. Dat in evenwicht met de kosten en impact op de Brabantse economie. Allemaal belangrijke zaken die reden geven je te willen informeren en te stemmen.

Hoe de verschillende partijen daar aan willen werken, waar zij voor staan daarvoor vind je in hun programma’s. Meer informatie over de Waterschapverkiezingen en de programma’s en hoe je kunt stemmen lees je op de website van waterschap De Dommel zie https://www.dommel.nl/stemhulp
Voor meer informatie over De Dommel , het Dommeldal en de historie van het stroomgebied van de rivier verwijzen we graag naar de website: https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/dommeldal