PVGE algemeen
Venster sluiten
Waar bent u naar op zoek?
Venster sluiten
Menu

Project Krachtenbundeling

Uit onderzoek in Best is gebleken dat veel ouderen graag ondersteuning willen bij het omgaan met eenzaamheid, huiselijke problemen of andere hulpvraag. Leden binnen de seniorenverenigingen PVGE en KBO hebben vaak contact met deze ouderen maar zijn vaak onbewust van die hulpvraag of weten geen oplossing te bieden. De besturen van PVGE en KBO hebben in 2016 besloten om onder de Seniorenraad Best het project Krachtenbundeling op te zetten waarin we met onze vrijwilligers de ouderen die een hulpvraag hebben bezoeken en hen helpen de weg naar hulp te vinden.

Veel leden van onze verenigingen en zeker de daarin actieve vrijwilligers hebben regelmatig contact met andere leden van onze vereniging. Meestal in verenigingsactiviteiten of het samen voorbereiden daarvan. Bij dat onderling contact met die anderen of bij hulp in administratie of computergebruik thuis blijkt af en toe dat er iets niet goed is of dwars zit bij die mensen. Of blijken mensen langere tijd niet te komen opdagen vanwege hun gezondheid of hun situatie.

In het project ‘Krachtenbundeling’ trainen we onze vrijwilligers en belangstellende leden om in die contacten de hulpvraag te signaleren. Gesignaleerde hulpvraag melden de vrijwilligers in een centraal meldpunt, waar onze cliëntondersteuners Annelies Berende, Ben de Klerk en Arida Verburg de hulpverleningsmogelijkheden in de verenigingen en in het professionele veld kennen. In overleg met de hulpvraag melder en met toestemming van de hulp vragende wordt contact gelegd tussen de hulp vragende en de persoon/organisatie die de meest adequate hulp kan bieden.

In stappen weergegeven:
Vrijwilliger signaleert vraag of probleem van senior

 • Vrijwilliger meldt vraag of probleem bij contactpersoon in meldpunt
 • Vraag of probleem wordt anoniem (privacy) geregistreerd om voortgang te bewaken
 • Oplossingen in of buiten vereniging worden in kaart gebracht
  • Indien (nog) geen oplossing mogelijk is wordt dit gemeld aan vrijwilliger / Einde
 • Is er wel een oplossing wordt dit eveneens gemeld aan vrijwilliger
 • Vrijwilliger meldt aan senior dat oplossing of hulp mogelijk is (privacy)
  • Senior stemt niet in met hulp of oplossing / Einde
 • Senior stemt in met hulp of oplossing
  • Vrijwilliger brengt senior in contact met de persoon of organisatie die hulp kan bieden

Inmiddels is ons team zo’n 50 getrainde vrijwilligers groot. Twee maal per jaar worden nieuwe vrijwilligers in KBO en PVGE uitgenodigd de training te volgen en eveneens twee maal per jaar worden de vrijwilligers die de training doorliepen uitgenodigd voor een terugkommiddag waarin zij onderling ervaringen uitwisselen en waarin kennis wordt opgefrist en nieuwe mogelijkheden besproken.

Wil je meer informatie? Kijk op de website van de Seniorenraad Best

Interesse om aan dit project mee te doen? Bel Cor van den Bosch, tel. 06 50638128 of e-mail voorzitter@pvge-best.nl