PVGE algemeen
Venster sluiten
Waar bent u naar op zoek?
Venster sluiten
Menu

De ledenvergadering van afgelopen donderdag werd weer goed bezocht.

Voor de pauze werden het jaarverslag voorgelezen en de financiën gepresenteerd. Ans Wester werd als nieuw lid van de notulencommissie benoemd, Wim Steenks kwam bij de kascontrolecommissie en John Peeters werd de nieuwe afgevaardigde in de verenigingsraad.
De voorgestelde gedragscode werd na inbreng van diverse leden aangehouden door het bestuur.

Na de pauze en de jaarrede van de voorzitter werden Miranda Mennen en Elisabeth de Groot benoemd als bestuursleden voor resp. Evenementen en Individuele belangenbehartiging. Een opvolger voor Christ Tunders als secretaris wordt nog gezocht.

Tenslotte werd de werkgroep Vreugde en Verdriet in het zonnetje gezet. Verder waren er bloemen voor Ria van Waardenburg (lid van Vreugde en Verdriet) en een ‘schouderklopje’ voor Trees Brands (coach van het inmiddels opgeheven PVGE Orkest).
Rien van Hoppe en Christ Tunders werden benoemd tot lid van verdienste. Zij ontvingen uit handen van Cor de daarbij behorende oorkonde en speldje.