PVGE algemeen
Venster sluiten
Waar bent u naar op zoek?
Venster sluiten
Menu
Hulpvragen

Cliëntondersteuning

Onze onafhankelijke cliëntondersteuner helpt u bij WMO-vragen.

In de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) staat dat iedereen die zich tot de gemeente wendt voor bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, zorg, hulpmiddelen of woningaanpassing, recht heeft op onafhankelijke cliëntondersteuning. De gemeente is verplicht om iedere burger die een aanvraag doet op de mogelijkheid te wijzen om bijstand te krijgen van een cliëntondersteuner. De PVGE heeft, samen met de andere ouderenorganisaties in Brabant, onafhankelijke deskundigen opgeleid, die vertrouwd zijn met de wensen en behoeften van senioren en hun taal spreken.

Wat doet een cliëntondersteuner?
De cliëntondersteuner helpt de (oudere) hulpvrager en komt voor zijn/haar belangen op wanneer deze een WMO-aanvraag doet bij de gemeente. De cliëntondersteuner bespreekt hoe het proces van de aanvraag loopt, geeft een toelichting op de regelgeving en de procedure en is desgewenst aanwezig bij het gesprek met de gemeente. Later controleert hij (of zij) ook of het verslag van het onderzoeksgesprek correct is. Dat is belangrijk, want op basis van dit verslag bepaalt de gemeente welke hulp of zorg de aanvrager krijgt. De cliëntondersteuner kan ook helpen bij het maken van bezwaar tegen een beslissing van de gemeente.

Wie zijn de cliëntondersteuners?
Cliëntondersteuners zijn vrijwilligers, vaak met een achtergrond als vrijwillige ouderenadviseur, en die een opleiding tot cliëntondersteuner hebben afgerond. Ze volgen periodieke bijscholing en streven ernaar een ruim aantal aanvragers per jaar bij te staan, zodat kennis uit opleiding en praktijk elkaar versterken.

In Nuenen zijn op dit moment drie onafhankelijke cliëntondersteuners beschikbaar:

 

Klik op deze regel voor de folder Cliëntondersteuning

Klik op deze regel voor het interview door de LON met onze cliëntondersteuners.

Indien u een indicatie voor de Wet Langdurige Zorg (Wlz) hebt, kunt u voor cliëntondersteuning zich wenden tot Zorgbelang Brabant: tel: 013-202 00 55
e-mail: clientondersteuner@zorgbelang-brabant.nl