PVGE algemeen
Venster sluiten
Waar bent u naar op zoek?
Venster sluiten
Menu
Uw vraagbaak voor al uw clubgerelateerde vragen

Clubcoördinator

Jessie Ackermans is onze nieuwe clubcoördinator. Vraagbaak voor alle clubgerelateerde vragen van onze leden. Verwelkomt nieuwe leden met een informatiepakket. Met haar focus op communicatie en coördinatie.

U kunt onze clubcoördinator bereiken op clubs@pvge-nuenen.nl

Jessie stelt zich voor:

Mijn naam is Jessie Ackermans, moeder van Maarten en Evert, oma van Julian en Maxime (Wolters). Geboren in Maastricht, na mijn 8e jaar opgegroeid in Nijmegen. In Nuenen belandde ik door mijn huwelijk, tijdens hetwelk – 22 jaar – ik de rol van traditionele huisartsenvrouw heb vervuld. Daarna ben ik tot mijn pensioen werkzaam geweest op andere werkterreinen. In 2007 lid geworden van de PVGE, lid van museumclubs ‘Spoorkunst’ en ‘Bekijk’t’ en leesclub ‘Van kaft tot kaft’. In 2009 werd ik vrijwilligster bij Van Gogh Village Nuenen.

Bestuurlijk ben ik actief sinds mijn studententijd. Begonnen als vicepraeses van de Meisjesclub – de vrouwelijke studentenvereniging van Nijmegen – waarna in verenigingen van allerlei pluimage. In Nuenen onder meer in bestuur van peuterspeelzaal “Het Kwetternest”, Rode Kruis Nuenen, golfclub “De Gulbergen” 1996 – 2005, Belangenvereniging Omwonenden Andriesplein 2005- 2013. Laatstelijk in bestuur Koepel PVGE 2013- 2021( vicevoorzitter, voorzitter a.i., secretaris). Als zodanig ook lid van het eind 2017 opgeheven VBOB( Verenigde Bonden Overleg Brabant).

Nu dan clubcoördinator van PVGE Nuenen, en vraagbaak voor alle clubgerelateerde vragen van u, leden. Ook voor nieuwe leden door hen wegwijs te maken in onze vereniging. De (nieuwe ) leden verbinden met elkaar middels de talrijke activiteiten en clubs, de motor van onze vereniging. Met hen overleggen wat clubs nodig hebben, enthousiasmeren en helpen bij het opstarten van nieuwe clubs. Coördinatie en heldere communicatie hebben mijn focus want deze twee factoren zijn van essentieel belang om mensen bij elkaar te brengen en te houden. Weten wat er speelt, het geeft een gevoel van verbondenheid. Met oog voor continuïteit van de vereniging, want deze kan alleen maar groeien en een rol spelen als leden actief zijn.
Uitwisseling van ‘best practises’ met collega’s van andere PVGE verenigingen kan bijdragen in mijn optiek.

Zo hoop ik met mijn bestuurlijke achtergrond te kunnen bijdragen aan het nog bloeiender maken van onze vereniging.
Jessie Ackermans

Wat doet onze clubcoördinator?

Een clubcoördinator onderhoudt het contact met de diverse clubs en overlegt met hen over wat ze nodig hebben.

Ieder nieuw lid van PVGE-Nuenen ontvangt, digitaal of persoonlijk, van de clubcoördinator een welkomstpakket met een welkomstbrief, de groene kaart met een beknopt overzicht van al onze activiteiten en belangrijke telefoonnummers en e-mailadressen. Daarnaast ook nog een informatiebrief over onze afdeling en onze laatste Nieuwsbrief.

Eens per jaar organiseert hij/zij een nieuwe-leden-dag en ook een bijeenkomst van de besturen van de clubs met het bestuur van PVGE-Nuenen.

De clubcoördinator biedt hulp bij het opstarten van een nieuwe club. Hij/zij geeft uitleg over de (beperkte) regels waaraan een club moet voldoen, helpt, indien nodig, met het zoeken van een vrij dagdeel van het Kwetternest of Scarabee 2. Een nieuwe club krijgt van hem/haar een eigen PVGE-Nuenen logo en uitleg over het gebruik van het Kwetternest, de sleutel en het koffieapparaat.

U kunt de clubcoördinator bereiken op clubs@pvge-nuenen.nl