PVGE algemeen
Venster sluiten
Waar bent u naar op zoek?
Venster sluiten
Menu
Voor belangen van senioren

Commissie Belangen- behartiging

Commissieleden Belangenbehartiging

Kees Speet
Bestuurslid van PVGE Nuenen
Vrijwillige Ouderen Adviseur (VOA)

Corrie Eshuis
Cliëntondersteuner (CO)

Jeanette van den Tillaart
Cliëntondersteuner (CO)

Hans Bijleveld
Cliëntondersteuner (CO)

Theo van den Tillaart
Coördinator van Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA)

Sjef Kouwenberg
Coördinator Belasting-invulhulpen
Coördinator Thuis Administrateurs (TA’s) Sociaal Financieel Adviseur.

Wilma van Aken
Vrijwillige Ouderen Adviseur (VOA)
Lid Adviesraad Sociaal Domein (ASD)

Rina Kusters
Vrijwillige Ouderen Adviseur (VOA)

De Commissie Belangen Behartiging Senioren is een gezamenlijke advies- en uitvoeringscommissie van de beide seniorenverenigingen in Nuenen c.a.: Senergiek en PVGE. Deze commissie zet zich in voor de bestaande en toekomstige belangen van de oudere (50+) Nuenense bevolking in het algemeen en van de leden van onze verenigingen in het bijzonder.

Naast de bestuursleden belangenbehartiging van de beide verenigingen bestaat de commissie uit leden die de nodige deskundigheid bezitten op de diverse aandachtsgebieden. De commissie bestaat daarmee uit een vertegenwoordiging van de cliëntondersteuners, vrijwillige ouderen adviseurs, de groep hulp bij belastingaangifte en thuisadministratie, wonen en mobiliteit.

Belangenbehartiging is een wezenlijk onderdeel van de doelstellingen van de seniorenverenigingen en daarmee ook een vast agendapunt in de bestuursvergaderingen.

De commissie behandelt onderwerpen die worden aangebracht door haar leden en de besturen of leden van de verenigingen.

De commissie is bereikbaar via e-mail: wzw@pvge-nuenen.nl

Klik op deze regel voor ons jaarverslag over 2022.