PVGE-Helmond

De lokale PVGE-vereniging Helmond is in januari 2009 opgericht. Samen met zeven zusterverenigingen die actief zijn in de regio Eindhoven, maakt PVGE Helmond deel uit van de seniorenvereniging PVGE.
De PVGE is voortgekomen uit de vereniging van gepensioneerden van het elektronica concern Philips, maar is al decennia een open vereniging waar ook een zeer groot aantal niet-Philips medewerkers lid van zijn. Bij de afdeling Helmond is het aantal leden zonder Philips achtergrond inmiddels groter dan oud-medewerkers van Philips.
De band met Philips is echter nog steeds warm. Dit blijkt o.a. uit het kooprecht in de Philips personeelswinkel (Myshop) ook voor leden zonder Philips achtergrond. De zeer aantrekkelijke ziektekostenverzekering die de PVGE samen met Philips bij AON/ IAK heeft, deze korting is echter alleen voor medewerkers van Philips die dit gelijktijdig bij het ingaan van hun  pensioen  afsluiten bij AON. tevens is er de korting op de entree van het Philipsmuseum.

In Helmond werkt de PVGE intensief samen met de andere seniorenverenigingen: KBO Helmond; PCOB en NOMB in de stichting Verenigde Bonden Overleg Helmond (VBOH). Zie voor meer informatie: Belangenbehartiging.

Waar staat de PVGE voor?
De PVGE missie is kort, helder en op menselijke maat geschreven

Met anderen van het leven genieten

Samen je talenten verder ontplooien

Nieuwe mensen leren kennen

Actief blijven in de samenleving

Lees meer over ons
Waarom lid worden van de PVGE?
U vindt in totaal 160 clubs waaraan u kunt deelnemen. Er zijn clubs op het gebied van sport, kunst, reizen, cultuur, muziek, theater en 'bij de tijd blijven'.
Belangenbehartiging in detail
Het is nodig gebleken om de belangen van ouderen, zowel landelijk als lokaal, te behartigen. Denkt u aan pensioenvoorziening, politiek, zorg, veiligheid, wonen e.a. Binnen de lokale Helmondse PVGE heeft belangenbehartiging voor ouderen prioriteit.