Belangenbehartiging in Helmond

In Helmond werken we wat belangenbehartiging betreft samen met de andere ouderenverenigingen binnen de stichting VBOH. Daaraan nemen naast de PVGE Helmond de volgende verenigingen deel: Katholieke Bond voor Ouderen Helmond (KBO), het Netwerk Oudere Migranten Brabant (NOMB) en de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB).

De Stichting VBOH behartigt de belangen van alle Helmondse senioren op het gebied van hulp en ondersteuning, educatie, bewustwording en financiën. Dit doet zij met diensten voor de aangesloten bonden en hun leden, bijvoorbeeld door het opleiden van vrijwilligers en belangenbehartigers.

De diensten zijn belangenbehartiging gericht op individuele ouderen. Ouderen die zorg of hulpmiddelen nodig hebben kunnen hulp krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner, die hen helpt bij de aanvraag bij de gemeente.

Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA) helpen ouderen om zolang mogelijk zelfstandig te blijven. Zij adviseren op tal van gebieden en helpen bij het vinden van oplossingen voor problemen.

De vrijwillige belastinginvuller tenslotte helpt bij het correct opgeven van de inkomstenbelasting. HUBA

De algemene belangenbehartiging bestaat uit het adviseren van de gemeente Helmond gevraagd en ongevraagd op tal van beleidsterreinen denk aan WMO; veiligheid (in huis en daarbuiten); verkeer; armoede; eenzaamheid; woningbeleid enz.

Clientondersteuning aanvragen via VBOH https://www.vboh.nl/

De stichting maakt daarbij gebruik van de anonieme informatie die via de individuele diensten wordt verzameld.

Financieel advies

Stichting VBOH behartigt de belangen van alle Helmondse senioren op het gebied van hulp en ondersteuning, educatie, bewustwording en financiën. Dit doen we met diensten voor de aangesloten bonden en hun leden, bijvoorbeeld door het opleiden van vrijwilligers en belangenbehartigers. Stichting VBOH adviseert Gemeente Helmond gevraagd en ongevraagd. Stichting VBOH hebben zitting in diverse overleg- en adviescommissies.

Boven lokale belangenbehartiging

De PVGE is (via de federatie van Philips verenigingen) aangesloten bij de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG). De KNVG behartigt onze belangen op landelijk niveau. Zij zetten zich in voor verbetering van de AOW en pensioenen, het verminderen van de lasten voor ouderen (ziektekosten, belastingen e.d.).

VBOH:  https://www.vboh.nl en KNVG  https://koepelgepensioneerden.nl