Welkom op de website van de PVGE Helmond

Vereniging

De PVGE is een vereniging voor senioren met als doel een goed leefklimaat van de leden te bevorderen door belangenbehartiging en coördinatie van het welzijnsbeleid in brede zin, gekoppeld aan de instandhouding van een aantal faciliteiten. De PVGE kent een structuur van een Hoofdvereniging waarbinnen zelfstandige afdelingsverenigingen functioneren. Deze afdelingsverenigingen maken, met een eigen zelfstandige rechtsbevoegdheid, deel uit van de organisatie van de Hoofdvereniging.

De Hoofdvereniging kent een verenigingsbestuur dat bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en de voorzitters van alle, onder de vereniging ressorterende afdelingsverenigingen. Het bestuur van de Hoofdvereniging is verantwoording verschuldigd aan de Verenigingsraadvergadering welke 2 maal per jaar wordt gehouden. In deze vergadering kunnen de verenigingsraadleden vragen voorleggen die in de desbetreffende afdeling leven en ook worden hier voorstellen van het bestuur van de Hoofdvereniging ter discussie gesteld.

De Verenigingsraad bestaat uit het verenigingsbestuur en de afgevaardigden die door de afdelingsverenigingen en door de algemene leden worden gekozen.

De vereniging PVGE Helmond heeft als haar afgevaardigden gekozen:

de hr. J. Van der Aart 0493 692948 en de hr P. van den Waterbeemd