Hier vind u:  Nieuwsblad PVGE-Echo

Fietsclub “de Trappers”start weer woensdag 10 April 2024 om 1300u.

Verzamelen bij Zwembad “De Wissen””

aanmelden bij t.jilesen50@gmail.com

Afstand +/- 35 km.

Zorg en ondersteuning Helmond

Ik blijf mobiel, zie de vervoersmogelijkheden in Helmond

vervoersmogelijkheden Helmond

Bent u een Pionier en zoekt u een nuttige vrijwillegers baan,

Veel organisaties in het sociale domein hebben direct of indirect te maken met de vergrijzing van onze samenleving. Zij richten daarbij de focus vooral op de kwetsbare ouderen, de zogenaamde vierde levensfase, want daar is de problematiek concreet. Naast het verlenen van de directe zorg, zijn zij ook betrokken bij het organiseren van vrijwilligers en bij allerlei ondersteunende diensten op het gebied van voeding,  financiën et cetera.

Pioniers Algemeen