Bestuursleden
Bestuur en contact clubs

Voorzitter

 

Wilma Berkhout

email:

wilmaberkhout@upcmail.nl

tel 0492 547340

Secretaris en VR

Han van der Aart

email:

pvgesecretariaathelmond

@gmail.com

tel 0493 692948

0683338332

Penningmeester en Evenementen

Gerrie Heinemans

email:

g.heinemans@upcmail.nl

tel: 0492 553864

PR en Redactie Nieuwsbrief

De Echo

Dennis Collins

email: opa.Collins@hotmail.com

tel: 0492 521526

Webmaster en Leden administratie

Jan Snelderwaard

email: j.snelderwaard@upcmail.nl

tel 0644734742

Advies en

VR Afgevaardigde

 

Piet van de Waterbeemd

Contact: Clubs/activiteiten:

Fietsclub ( De Trekkers a.i.):     vacature
Fietsclub (De Trappers) :           J. Snelderwaard 0644734742
Motorclub:                                  K. Middeljans 0492 350460
Museumclub:                               D. Collins 0492 521526
Nieuwsbrief:                               D. Collins 0492 521526
Reisclub :                                      vacature