Onze verenigingen, actief in de lokale samenleving
De PVGE bestaat uit 8 lokale juridisch zelfstandige PVGE verenigingen. Zij zijn verenigd en werken nauw samen in de PVGE koepel. De voorzitters van de lokale verenigingen vormen, samen met het dagelijks bestuur, het verenigingsbestuur en komen elke maand in vergadering bijeen.
Waarom lid worden van de PVGE?
U vindt in totaal 160 clubs waaraan u kunt deelnemen. Er zijn clubs op het gebied van sport, kunst, reizen, cultuur, muziek, theater en 'bij de tijd blijven'.
Belangenbehartiging in detail
Het is nodig gebleken om de belangen van ouderen, zowel landelijk als lokaal, te behartigen. Denkt u aan pensioenvoorziening, politiek, zorg, veiligheid, wonen e.a. Binnen de lokale Helmondse PVGE heeft belangenbehartiging voor ouderen prioriteit.