PVGE algemeen
Venster sluiten
Waar bent u naar op zoek?
Venster sluiten
Menu
Museumclub

No. 5

Wij organiseren 6x per jaar een gezamenlijk bezoek aan een museum in Nederland.

Meestal is de Museumjaarkaart daar geldig. Wij bezoeken vooral grotere musea tijdens speciale tentoonstellingen.

De reis gaat in principe per openbaar vervoer, vooral de trein, maar uit praktische overwegingen kan soms de voorkeur worden gegeven aan de auto.

Het bezoek inclusief keuze van het museum wordt om toerbeurt georganiseerd door een tweetal leden. Zij reserveren het bezoek bij het museum met een of twee gidsen, bespreken de horeca-gelegenheden waar we vooraf koffie drinken en na afloop gezamenlijk lunchen.

We bezochten in 2022 het Van Abbemuseum voor de tentoonstelling “Dwarsverbanden”, Museum De Pont in Tilburg voor de tentoonstelling van werk van Kara Walker, Museum W. in Weert met een expositie van Job Smeets, Museum Arnhem met de tentoonstelling “Van links naar rechts” en de prachtige beeldentuin en Depot Boymans Van Beuningen in Rotterdam.

We streven naar een aantal van maximaal 22 à 23 leden. De contributie bedraagt € 25 per jaar. Daar worden de gidsen van betaald. Alle overige kosten (lunches e.d.) zijn voor rekening van de leden.

Eens per jaar in november houden wij de jaarvergadering waar wordt teruggekeken op het afgelopen jaar inclusief financiële verantwoording en waar de plannen voor het komende jaar worden besproken. Verder zijn er geen bijeenkomsten of feestjes.

Bestuur:
Voorzitter: Peer in ’t Veld, telefoon: 040 2838563
Penningmeester: Mieke Peters, telefoon 040 2833923
Secretaris: Ferd Gerichhausen, Telefoon: 040 283 5148, e-mail: bericht aan Ferd Gerichhausen

Hier leest u ons jaarverslag over 2022.