PVGE algemeen
Venster sluiten
Waar bent u naar op zoek?
Venster sluiten
Menu

Zorgwetten

Hulp aan mensen, die door gezondheidsproblemen het moeilijk hebben om mee te doen in de maatschappij, is vastgelegd in drie zorgwetten:

Zvw (Zorgverzekeringswet)
medische en persoonlijke zorg die door uw zorgverzekeraar vergoed wordt. Hieronder valt – naast o.a. huisarts, specialist – ook thuiszorg en -verpleging. De thuiszorg helpt u, indien noodzakelijk, o.a. bij het douchen, aantrekken van steunkousen, etc.

Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)
hieronder valt de niet medische zorg die nodig is om zelfstandig te kunnen blijven wonen. Denk hierbij aan huishoudelijk hulp, woningaanpassingen, rolstoel of scootmobiel, Taxbus en dagopvang.

Wlz (Wet langdurige zorg)
dit betreft intensieve zorg/verpleging meestal in een tehuis, maar deze kan ook thuis geleverd worden, zolang zelfstandig wonen verantwoord is.