PVGE algemeen
Venster sluiten
Waar bent u naar op zoek?
Venster sluiten
Menu

Mantelzorgondersteuning

Je geeft mantelzorg als je mensen met een beperking, waar je een emotionele band mee hebt, hulp biedt. Mantelzorg verlenen is niet verplicht maar meestal iets dat je overkomt. Je vindt het vaak vanzelfsprekend dat je deze taak op je neemt. Daarbij komt dat je gewend bent je eigen boontjes te doppen en daardoor ben je, ook als mantelzorger, niet snel geneigd om hulp in te roepen. Overbelasting ligt echter snel op de loer omdat het vaak voor onbepaalde tijd is en de zorgvraag meestal alleen maar toeneemt.
Ondersteuning van mantelzorgers is vastgelegd in de Wmo, en de gemeente is hier voor verantwoordelijk.

Steunpunt Mantelzorg Verlicht
De uitvoering ligt in handen van hetSteunpunt Mantelzorg Verlicht, Clausplein 10, 5611 XP Eindhoven, 088 0031288, info@mantelzorgverlicht.nl. Voor informatie zie de website: www.mantelzorgverlicht.nl.

Bij het steunpunt kunt u ook terecht met vragen over respijtzorg (vervangende mantelzorg). Op deze manier kan de mantelzorger de zorgtaak even overdragen om zo weer op adem te komen.
Professionele zorgverleners van de patiënt houden over het algemeen goed in de gaten of de mantelzorger overbelast raakt. Toch is het verstandig om eerlijk te zijn tegenover u zelf. Mocht de zorg u teveel worden, ga dan tijdig informatie inwinnen over de ondersteuningsmogelijkheden. U kunt dit bespreken met de zorgverlener die aan huis komt, met huisarts/praktijkondersteuner of met een mantelzorgconsulente van het steunpunt.
Er is ook een landelijke vereniging voor mantelzorgers: mantelzorgNL. Voor meer informatie zie www.mantelzorg.nl

Mantelzorgmakelaar
Daarnaast kunt u ook de hulp inroepen van een mantelzorgmakelaar, deze is professioneel geschoold en kijkt vooral naar de behoeftes van de mantelzorger.

Wat doet een mantelzorgmakelaar?
Een mantelzorgmakelaar maakt samen met u, als mantelzorger, een overzicht van wat er moet gebeuren. Welke zorg is er nodig en welke verplichtingen hebben u en uw naasten verder nog, bijvoorbeeld op het gebied van werk? Vervolgens kijkt u samen wat er geregeld moet worden om alles gedaan te krijgen, en hoe u nog voldoende tijd overhoudt voor ontspanning. Taken die een mantelzorgmakelaar kan overnemen zijn bijvoorbeeld:

  • Het aanvragen van een indicatie of een persoonsgebonden budget (pgb)
  • Het invullen van formulieren
  • Het afstemmen van werk en privé met uw werkgever
  • Het op orde krijgen van uw administratie
  • Wettelijke regelingen uitzoeken

Waar vind ik een mantelzorgmakelaar?
De gemeente Eindhoven biedt deze service niet. U moet hiervoor zelf op zoek gaan. Mantelzorgmakelaars en meer informatie kunt u vinden op www.bmzm.nl, de website van de beroepsvereniging van mantelzorgmakelaars.

Wat kost een mantelzorgmakelaar?
De kosten dient u in principe zelf te betalen. Heeft u als mantelzorger een aanvullende verzekering dan wordt die waarschijnlijk vergoed door uw verzekeraar. Kijk in uw polis of vraag dit na bij uw zorgverzekeraar. Houd dan rekening met een richtprijs van 70 euro per uur.