PVGE algemeen
Venster sluiten
Waar bent u naar op zoek?
Venster sluiten
Menu

Functie

Naam

Telefoon

E-mail

Voorzitter Sjoerd Sjoerdsma 06 22802368 sjoerd@sjoerdsma.net
Secretaris VACATURE secretaris@pvge-eindhoven.nl
Penningmeester Jasper Nieuwenhuis 040 2012643 jenunieuwenhuis@gmail.com
Belangenbehartiging Kees Blokker 040 2567437 keesblokker2@gmail.com
Evenementen Janny Vrijhof 040 2624087 jannyvrijhof@hetnet.nl
Ledenadministratie Marij Geene 06 27352852 ledenadministratie@pvge-eindhoven.nl