PVGE algemeen
Venster sluiten
Waar bent u naar op zoek?
Venster sluiten
Menu

Wilsverklaring

Met een wilsverklaring wordt hier bedoeld een document waarin wensen worden omschreven zodra het levenseinde in zicht komt. Het kan al worden opgesteld als hier nog geen sprake van is. Dit wordt aangeraden omdat er dan alle tijd is om dit zorgvuldig voor te bereiden. Zo een wilsverklaring wordt opgesteld in nauw overleg met de huisarts. Hierin kunnen allerlei aspecten worden opgenomen. Om er enkele te noemen:

  • Afzien of staken van een behandeling (behandelverbod), bijvoorbeeld bij chemotherapie, bestraling, bloedtransfusie, gebruik antibiotica, morfine.
  • Wel of niet reanimeren, stoppen met beademing of stoppen met eten en drinken.
  • Palliatieve zorg en palliatieve sedatie.
  • Euthanasie en hulp bij zelfdoding.
  • Het doneren van uw organen.
  • Ter beschikking stellen van uw lichaam.
  • Wie voor u mag beslissen als u dat zelf niet meer kunt (vertegenwoordiger aanstellen).