PVGE algemeen
Venster sluiten
Waar bent u naar op zoek?
Venster sluiten
Menu

Websites met meer informatie
Er zijn veel websites waar het onderwerp ‘levenseinde’ wordt behandeld, hier volgen er enkele.

  • www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/levenseinde-en-euthanasie/vraag-en-antwoord Onder ‘vraag-en-antwoord’ komen onderwerpen als euthanasie, palliatieve zorg en sedatie, wilsverklaring aan bod.
  • https://expertisecentrumeuthanasie.nl  Zorgt voor begeleiding artsen bij euthanasietrajecten van hun patiënten en verlenen zorg aan hulpvragers die bij hun eigen behandelaar niet terecht kunnen. Met name voor hulpvragers met complexere euthanasieverzoeken vormt Expertisecentrum Euthanasie een vangnet.
  • www.npcf.nl/dit-doen-wij Er wordt onder meer uitgebreid ingegaan op de wilsverklaring die voor iedereen, ook als er geen sprake is van euthanasie, erg nuttig kan zijn in de eindfase van het leven.
  • www.palvooru.nl Veel informatie over zaken die het levenseinde betreffen. Er wordt ook een themaboekje aangeboden over keuzes maken in de laatste levensfase ‘Wat als je je leven verliest?’
  • www.nvve.nl Voor iedereen die waardig wil sterven. De NVVE zet zich in voor keuzevrijheid aan het einde van het leven en voor een optimale uitvoering van de euthanasiewet.
  • www.donorregister.nl Voor iedereen, die wil vastleggen, dat na overlijden, zijn organen beschikbaar zijn voor transplantatie.