PVGE algemeen
Venster sluiten
Waar bent u naar op zoek?
Venster sluiten
Menu

Palliatieve sedatie en euthanasie

De meeste mensen die aan en langdurige ziekte lijden sterven een natuurlijke dood, dan wordt er niet echt ingegrepen en blijft de zorg beperkt tot pijnbestrijding. We komen dan snel terecht bij het begrip palliatieve sedatie. Dit is niet bedoeld om het leven te beëindigen maar om rust en verlichting te geven in de stervensfase. Sedatie kan worden toegepast als aan twee uitdrukkelijke voorwaarden wordt voldaan:

  • De patiënt moet zich in de stervensfase bevinden met een beperkte levensverwachting.
  • Er is sprake van ernstig lijden zoals ondraaglijke pijn, benauwdheid of delier (onrust en verwardheid).

De behandelende arts wijst de patiënt op de mogelijkheid van sedatie en bespreekt de voorwaarden. Daarna besluit de patiënt of familie wat er zal gaan gebeuren. Wel kan een patiënt aangeven dit niet te willen. Het is verstandig, maar niet per se noodzakelijk, om dit op te nemen in een vooraf opgestelde wilsverklaring. Zo een wilsverklaring kan opgesteld worden in overleg met de huisarts ook als er nog geen sprake is van de stervensfase. Deze wilsverklaring blijft rechtsgeldig als een patiënt zijn wil niet meer kan uiten. Als duurder alternatief is het levenstestament beschikbaar. Het opstellen van een levenstestament is voorbehouden aan een notaris.

Euthanasie is opzettelijke levensbeëindiging op verzoek van de patiënt en wordt uitgevoerd door een arts. Hierbij komt de patiënt direct te overlijden. Euthanasie kan worden uitgevoerd op een tijdstip in het ziekteproces dat de patiënt nog lang – kan zelfs jaren zijn – te leven heeft.

Er zijn zeer strikte regels waaronder euthanasie kan worden uitgevoerd. Er moet sprake zijn van een nadrukkelijke wens, die bij herhaling is geuit. Bovendien moet er sprake zijn van ondragelijk geestelijk of lichamelijk lijden. Indien de behandelend arts een verzoek in overweging neemt vraagt hij het oordeel van een tweede arts. Deze arts, de scen-arts, vormt zich een onafhankelijk oordeel over het euthanasie verzoek en oordeelt of dit verzoek naar zijn inzicht binnen de wettelijke regels valt. De (huis)arts kan om persoonlijke redenen weigeren euthanasie toe te passen. In dat geval biedt het Expertise Centrum Euthanasie hulp.