PVGE algemeen
Venster sluiten
Waar bent u naar op zoek?
Venster sluiten
Menu

Waar aankloppen bij een zorgvraag?

Bij gezondheidsproblemen of wanneer u niet meer in staat bent om volledig voor uzelf te zorgen, zal de huisarts of praktijkondersteuner u helpen of doorverwijzen zodat u de juiste ondersteuning krijgt. Deze ondersteuning valt, afhankelijk van de aard en ernst van het probleem, onder een van de drie genoemde zorgwetten. De vraag is dan hoe gaat het verder? Op enkele aspecten wordt hier ingegaan.

Zvw
Bij verpleeghulp thuis – zoals hulp bij aankleden, injecties geven, steunkousen aantrekken –  kunt u hulp krijgen van de wijkverpleegkundige. Deze is door zorgverzekeraars geautoriseerd om een indicatie te verlenen en een zorgplan op te stellen. De zorg die hieruit voortvloeit wordt door uw zorgverzekeraar vergoed.

Wmo
Voor een Wmo-voorziening moet u bij WIJeindhoven zijn. Er dient dan een z.g. ‘keukentafelgesprek’ te komen waar u uw probleem kunt uitleggen, neem geen genoegen met een telefonische afhandeling. Het Servicebureau beoordeelt daarna uw zaak en stelt u op de hoogte van het besluit. Bent u niet tevreden over bijvoorbeeld bejegening, indicatiebesluit en dergelijke dan zijn er – afhankelijk van het meningsverschil – mogelijkheden tot wederhoor. Vraag daarom altijd om een beschikking, dit is een gemotiveerde toe- of afwijzing van het verzoek. Mocht de beschikking teleurstellend zijn, dan heeft u 6 weken de tijd om bezwaar aan te tekenen. Hulp van een cliëntondersteuner wordt in deze fase sterk aanbevolen. Hij/zij kan u adviseren en helpen bij het opstellen van het bezwaar. Zie het hoofdstuk ‘Individuele Belangenbehartiging’. U kunt bij deze gesprekken ook altijd een familielid meenemen. Een Wmo-voorziening is niet gratis, er is een vast tarief van € 20,60 per maand en deze is onafhankelijk van de verleende zorg.

Wlz
U komt in aanmerking voor Wlz-zorg als u zelf niet meer in staat bent om in de gaten te houden (en in te schatten) of er zorg nodig is. Als dit het geval is zal uw huisarts, praktijkondersteuner of wijkverpleegster u meestal de weg wijzen. Dit leidt tot een indicatieaanvraag bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg).
Het CIZ gaat dan vervolgens na welke Wlz-zorg het beste bij u past en dit wordt in een indicatiebesluit vastgelegd. Voor meer informatie over dit onderwerp zie www.ciz.nl. Hier kunt u ook informatiefolders downloaden.
Deze indicatie kan verpleeghuiszorg inhouden, ook is het mogelijk dat u thuiszorg krijgt. Een reden is dan vaak dat er nog geen plaats is in een verpleeghuis. Hier komt ook het Zorgkantoor in beeld dat meehelpt bij het zoeken naar een voor u geschikte locatie. Voor Wlz-zorg betaalt u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage, deze wordt geïnd door het CAK. Meer hierover op www.hetcak.nl.
Dit gehele proces – van indicatiestelling, zorgplan tot eventuele opname – is erg ingewikkeld. U wordt sterk aangeraden om hiervoor hulp in te roepen. U kunt hiervoor een beroep doen op onafhankelijke cliëntondersteuning van Socos (Stichting Onafhankelijke Cliëntondersteuning), MEE of Zorgbelang. Voor meer informatie: https://oco.eindhoven.nl.

In Natura of PGB
Voor voorzieningen uit de Wmo en de Wlz heeft u de keuze uit twee mogelijkheden: In Natura of PGB (Persoonsgebonden Budget). Bij ‘In Natura’ krijgt u de zorg van een door gemeente (Wmo) of zorginstelling (Wlz) gecontracteerde zorgverlener. Met een PGB kunt u dan zelf de zorg inkopen waarvoor u een indicatie heeft. Een PGB wordt alleen verstrekt indien u zelf of een naaste de bijbehorende administratie kan uitvoeren. Ook hierbij is hulp van cliëntondersteuning erg belangrijk.