PVGE algemeen
Venster sluiten
Waar bent u naar op zoek?
Venster sluiten
Menu
Museumclub

De Zaaiers

Na een kennismakingsbijeenkomst met de leden heeft op 10 februari 2022 de eerste bestuursvergadering plaatsgevonden in Het Kwetternest.

Onze leden stonden veelal kort of lang op wachtlijsten van de andere museumclubs. Het enthousiasme voor deze nieuwe club is groot. We gaan er een mooie, gezellige club van maken met een cultureel sausje.

Samen reizen, genieten van kunst, luisteren naar het betoog van een gids en lekker lunchen met leuke mensen kan je leven verrijken.

In de bestuursvergadering van 10 februari 2022 is het maximale aantal leden vastgesteld op 20.  Dat aantal is inmiddels gehaald. We heffen een jaarlijkse contributie van €25,00 per jaar.

We willen in de even maanden (april, juni, enz.) op de tweede dinsdag van de maand een museumbezoek afleggen. We streven naar een maximale reisafstand van 75 km. Dan gaan we met eigen vervoer. Carpoolers betalen een vergoeding aan de chauffeur van €7,50. We vertrekken bij het carpoolen bij de grote afvalcontainers van het Kernkwartier.

In de oneven maanden (maart, mei, enz.) gaan we een museum bezoeken op de tweede donderdag van de maand. Dit bezoek gaat met openbaar vervoer en zal buiten de eigen regio zijn. We zullen vóór 16 uur aan de terugreis beginnen in verband met de kortingsregeling OV.

De reisdata in 2022 zijn:
12 april, 14 juni, 9 augustus, 11 oktober, 13 december  en  10 maart, 12 mei, 14 juli, 8 september, 10 november

Het bestuur bepaalt in 2022 onze reisdoelen, tips zijn natuurlijk van harte welkom. De leden die mee willen, moeten zich maximaal 48 uur vóór een reis  opgeven bij de secretaris. Dit in verband met het regelen van een gids.

Het bestuur communiceert met de leden via e-mail. Als we op stap zijn, gebruiken we de groepsapp.

Als je vragen of aanvullingen hebt, horen we dat graag.

Het bestuur:
Voorzitter Dorothé Hulst  telefoon: 040-2952605
Secretaris Vivian de Poorter, e-mail: mail aan Vivian de Poorter, telefoon: 0610145111
Penningmeester: Anke van Zuijlen e-mail: aad.zuil15@gmail.com, telefoon: 0624937836