PVGE algemeen
Venster sluiten
Waar bent u naar op zoek?
Venster sluiten
Menu

Leden en Gastleden

LEDEN
Iedereen van 50 jaar en ouder kan lid worden van de PVGE. U kiest zelf van welke PVGE-vereniging u lid wilt zijn. Dat mag ook een vereniging buiten uw woonplaats zijn.

GASTLEDEN
Wanneer u lid bent van een PVGE-vereniging kunt u daarnaast gastlid worden van één andere PVGE-vereniging. Met dat extra lidmaatschap heeft u dezelfde rechten en voordelen als de eigen leden.

REGELS VOOR DEELNAME AAN ACTIVITEITEN
Leden van de vereniging Aalst-Waalre en Valkenswaard (AWV) kunnen deelnemen aan al onze activiteiten. Per soort activiteit kan van de deelnemers een eigen bijdrage gevraagd worden.

 1. PVGE-leden die geen lid zijn van AWV kunnen bij ons gastlid worden voor €10,- per jaar (wordt jaarlijks vastgesteld). Daarmee worden zij bij deelname aan de activiteiten gezien als volwaardig lid van onze vereniging.
 2. PVGE-leden die géén lid/gastlid van AWV zijn, kunnen onder voorwaarden deelnemen aan de activiteiten. Bij activiteiten die vanuit AWV gesubsidieerd worden kan de reguliere deelnameprijs verhoogd worden.
 3. Bij Reizen en Kunst & Cultuur hebben (gast)leden, tot een door de organisatie te bepalen datum, voorrang.
 4. Bij Zomerbijeenkomst en Najaarsbijeenkomst hebben (gast)leden, tot een door de organisatie te bepalen datum, voorrang. Overige PVGE-leden betalen een extra bijdrage.
 5. Bij de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging hebben niet-leden alleen toegang na expliciete toestemming van de secretaris.
 6. Bij clubactiviteiten is deelname mogelijk als eerst een (gast)lidmaatschap afgesloten is.
 7. Bij lezingen van Trefpunt gelden geen voorwaarden, tenzij er plaatsgebrek voorzien wordt. Indien de lezing gesubsidieerd wordt, kan een hogere bijdrage gevraagd worden.
 8. Wie geen lid is maar wil kennismaken, kan eenmalig en voor zover er nog plaats is, deelnemen aan een activiteit. De organisator kan een toeslag verlangen op de normale deelnemersprijs.
 9. Bij meerdaagse reizen worden géén introducees/niet-PVGE-leden toegestaan.
 10. Bij alle overige activiteiten alleen als er nog plaats is, waarbij leden en gastleden altijd voorrang hebben.
 11. In geval van twijfel of in bijzondere situaties beslist het bestuur.

MEER INFORMATIE
Informatie kunt u krijgen bij ons secretariaat:
Telefoon 040 252 04 97
E-mailcontact