PVGE algemeen
Venster sluiten
Waar bent u naar op zoek?
Venster sluiten
Menu

Aangifte inkomstenbelasting
tussen 1 maart en 1 mei

Vanaf 1 maart mag u aangifte doen voor de inkomstenbelasting over het jaar 2022. Vanaf die datum kunt u ook de “Vooraf Ingevulde Aangifte (VIA)” downloaden van de site van de Belastingdienst. De aangifte moet uiterlijk 1 mei 2023 door de belastingdienst ontvangen zijn (of voor de datum genoemd in de aangiftebrief). Indien u door bijzondere omstandigheden niet op tijd aangifte kunt doen, moet u voor 1 mei 2023 uitstel aanvragen.

HULP NODIG BIJ DE BELASTINGAANGIFTE?
DE PVGE STAAT VOOR U KLAAR!

Ook dit jaar zijn twee leden van uw afdeling actief als belastinginvullers: Lou Doorakkers en Gerrit van der Leest.

VOOR WIE?

Als PVGE-lid kunt u van de Belastingservice gebruik maken wanneer:

 • u AOW-gerechtigd bent
 • uw persoonlijk belastbaar inkomen maximaal € 35.000 of het gezamenlijk belastbaar inkomen van u en uw partner maximaal € 50.000 bedraagt
 • er sprake is van een eenvoudige aangifte (geen inkomsten uit box 2 zakelijke belangen)
 • u vragen heeft over huur- en/of zorgtoeslag en voorlopige aanslagen

Doordat een aantal pensioenen in 2022 al verhoogd is (b.v. Philips met bijna 8%), kan het voorkomen dat u boven deze grens uitkomt. Geen zorgen, wij hanteren enige flexibiliteit bij deze bedragen.

KOSTEN
Er wordt een bijdrage in de onkosten gevraagd van € 12.

Leden met hogere inkomens kunnen terecht bij professionele belasting­invullers.
Voor vragen over huur- en/of zorgtoeslag en over de voorlopige aanslagen kunt u ook bij ons terecht.

Diegenen die in 2022 gebruik gemaakt hebben van de Belastingservice worden in de 2e helft van februari gebeld voor een afspraak. Als u een machtigingscode heeft ontvangen wilt u deze s.v.p. doorgeven aan uw belastinginvuller.
Nieuwe gebruikers van de Belastingservice kunnen zich aanmelden via onderstaand telefoonnummer of e-mailadres.

U wordt verzocht de volgende documenten beschikbaar te hebben:

 • jaaropgaven SVB (AOW), Pensioenfondsen en lijfrenteverzekeraars over 2022
 • jaaropgaven 2021 van banken spaarrekeningen of afschriften met saldi per 01-01-2022
 • kopie aangifte inkomstenbelasting 2021

en voor zover van toepassing:

 • WOZ-beschikking (peildatum 01-01-2021) en jaaropgave 2022 van de hypotheekverstrekker
 • rekeningen van buitengewone uitgaven in verband met ziekte in 2022
 • bewijsstukken van giften aan ANBI-erkende instellingen gedaan in 2022
 • beschikkingen huur- en zorgtoeslag 2022 en 2023

INFORMATIE OVER TOESLAGEN 2023
In 2023 worden de zorgtoeslag en huurtoeslag extra verhoogd. Bovendien wordt de inkomensgrens verhoogd. Hierdoor komen meer mensen in aanmerking voor een toeslag en krijgen de mensen die nu al een toeslag krijgen meestal een hogere toeslag. Echter in 2023 worden ook veel pensioenen verhoogd. Hierdoor kan het voorkomen dat de beschikking toeslagen 2023 te hoog of te laag is. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor toeslagen en of de beschikking juist is, dan raden wij u aan op de site van de Belastingdienst een ‘proefberekening toeslagen’ te doen (zodra u inzicht heeft in uw verwachte inkomen 2023). Toeslagen 2023 kunt u aanvragen tot 1 september 2024.

CONTACT
Gerrit van der Leest
Coördinator Belastingservice PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard
Telefoon 040 223 05 40
E-mailcontact