PVGE algemeen
Venster sluiten
Waar bent u naar op zoek?
Venster sluiten
Menu

Aangifte inkomstenbelasting
tussen 1 maart en 1 mei

Vanaf 1 maart mag u aangifte doen voor de inkomstenbelasting over het jaar 2023. Vanaf die datum kunt u ook de “Vooraf Ingevulde Aangifte (VIA)” downloaden van de site van de Belastingdienst. De aangifte moet uiterlijk 1 mei door de belastingdienst ontvangen zijn (of voor de datum genoemd in de aangiftebrief). Indien u door bijzondere omstandigheden niet op tijd aangifte kunt doen, moet u voor 1 mei uitstel aanvragen.

HULP NODIG BIJ DE BELASTINGAANGIFTE?
DE PVGE STAAT VOOR U KLAAR!

Ook dit jaar zijn twee leden van uw afdeling actief als belastinginvullers: Roel de Ruiter en Gerrit van der Leest. Roel de Ruiter is de vervanger van Lou Doorakkers die ons in 2023 helaas is ontvallen. Als lid van de PVGE kunt u van de Belastingservice gebruik maken als u de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt en uw totaal belastbaar inkomen niet hoger is dan €38.000 voor alleenstaanden en €50.000 voor partners en er sprake is van een eenvoudige aangifte (geen inkomsten uit box 2 zakelijke belangen). Er wordt een bijdrage in de onkosten gevraagd van €12.

Voor vragen over huur- en/of zorgtoeslag en over de voorlopige aanslagen kunt u ook bij hen terecht.

Diegenen die in 2023 gebruik gemaakt hebben van de Belastingservice worden in de 2e helft van februari gebeld voor een afspraak. Als u een machtigingscode heeft ontvangen wilt u deze s.v.p. doorgeven aan uw belastinginvuller. Nieuwe gebruikers van de Belastingservice kunnen zich aanmelden via onderstaand telefoonnummer of e-mailadres.

U wordt verzocht de volgende documenten beschikbaar te hebben:

  • jaaropgaven SVB (AOW), Pensioenfondsen en lijfrenteverzekeraars over 2023
  • jaaropgaven 2023 van banken spaarrekeningen of afschriften met saldi per 01-01-2023
  • kopie aangifte inkomstenbelasting 2022

en voor zover van toepassing:

  • WOZ-beschikking (peildatum 01-01-2022) en jaaropgave 2023 van de hypotheekverstrekker
  • rekeningen van buitengewone uitgaven in verband met ziekte in 2023
  • bewijsstukken van giften aan ANBI-erkende instellingen gedaan in 2023
  • beschikkingen huur- en zorgtoeslag 2023 en 2024

INFORMATIE OVER TOESLAGEN 2023
In 2023 werden éénmalig de zorgtoeslag en huurtoeslag extra verhoogd in verband met de hoge inflatie. In 2024 vervalt deze verhoging van de zorgtoeslag. Hierdoor kan het voorkomen dat u in 2024 geen recht meer heeft op de zorgtoeslag. Als u in 2023 zorgtoeslag heeft ontvangen dan heeft u in december 2023 de beschikking zorgtoeslag 2024 per post ontvangen. Bij het maken van de belastingaangifte wordt ook meteen gekeken naar de toeslagen.

Gerrit van der Leest
Coördinator Belastingservice PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard
Telefoon: 06 5181 3370
E-mail: gvdleest@gmail.com