PVGE algemeen
Venster sluiten
Waar bent u naar op zoek?
Venster sluiten
Menu

Over deze website

Voor de beantwoording van eventuele vragen over de inhoud van deze website kunt u contact opnemen met het secretariaat van onze afdeling: via e-mail: secretariaat@pvge-awv.nl of via telefoon: 040 252 04 97

Webdesign, hosting en CMS
WEBBER Interactief –  webber.nl

Teksten
PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard

Copyright
Deze website inclusief de gepubliceerde informatie valt onder het auteurs-, naburig en databankenrecht van de PVGE. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking, anders dan voor eigen niet-commercieel gebruik overeenkomstig onze gebruiksvoorwaarden, zijn niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de PVGE .

Gebruiksvoorwaarden
Deze website is bedoeld voor eigen raadpleging via normaal browserbezoek. Het is derhalve niet toegestaan om de website op geautomatiseerde wijze te (laten) raadplegen, bijvoorbeeld via scripts, spiders en/of bots, met uitzondering van spiders ten behoeve van het indexeren voor openbare zoekmachines. Eventuele hyperlinks dienen bezoekers rechtstreeks te leiden naar de context, waarbinnen de vereniging content aanbiedt. Overneming, inframing, herpublicatie, bewerking of toevoeging zijn niet toegestaan.
Het is evenmin toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken.

Algemene voorwaarden PVGE
De PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard is met de website actief op het World Wide Web sinds 1 februari 2008.
Alle gepubliceerde teksten, afbeeldingen, foto’s, audio en video vallen onder het copyright van de PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard.