PVGE algemeen
Venster sluiten
Waar bent u naar op zoek?
Venster sluiten
Menu
Ondersteuning voor onze leden in Veldhoven

Ledenondersteuning

Binnen PVGE Veldhoven is ruime aandacht voor belangenbehartiging in vele vormen. Op allerlei manieren wordt geprobeerd op deskundige wijze onze leden te ondersteunen op het gebied van financiën, zorg en welzijn en individuele seniorenbelangen.

Financiële belangenbehartiging

Hiervoor is onze vereniging aangesloten bij de Federatie van Philips Verenigingen van Gepensioneerden (FPVG). Deze Federatie heeft ongeveer 16000 leden en is actief op het gebied van:

  • Het Philips Pensioenfonds
  • Verzekeringen, met name het IAK/AON
  • Regelingen op Landelijk niveau (overleg betreffende het pensioenstelsel)
  • Meer informatie over het werk van de federatie vindt u op de website www.federatie.nl

Ouderen- en Ziekenbezoek

De Ouderen- en Ziekenbezoek commissie binnen onze vereniging probeert contacten te onderhouden met onze oudere en kwetsbare leden. Er wordt bijvoorbeeld aandacht besteed aan leden die de 84 jaar zijn gepasseerd. Rondom hun verjaardag wordt een bezoekje aan deze jarige leden gebracht en namens onze vereniging wordt er een attentie overhandigd met een felicitatie.

Met de langdurige zieken van onze vereniging wordt ook contact gezocht en wordt afgesproken hoe dit contact kan worden vormgegeven. De aanmelding gebeurt meestal via de familie of door de coach van een Club waar het lid toe behoort.

Senioren binnen onze vereniging die tot deze categorieën behoren, of contactpersonen die een contact op prijs stellen, kunnen zich aanmelden bij:

Betsy van den Boom

Welzijn, Wonen en Zorg

De PVGE heeft zitting in de participatieraad “Veldhoven aan Tafel” (VAT), waarin zaken betreffende het Sociaal Domein worden besproken met de wethouder. De PVGE onderhoudt goede banden met andere maatschappelijke organisaties en werkt in de Seniorenraad nauw samen met de KBO.

Individuele Ondersteuning

Naast de collectieve belangenbehartiging kent de PVGE Veldhoven ook individuele belangenbehartiging om ouderen de weg te wijzen op terreinen van recht, zorg en welzijn, of te helpen bij het invullen van de belastingaangifte. Hiervoor zijn onze Cliëntondersteuners WMO en onze Hulpen bij Belastingaangifte beschikbaar.