PVGE algemeen
Venster sluiten
Waar bent u naar op zoek?
Venster sluiten
Menu

Belangenbehartiging

De PVGE hecht veel waarde aan de belangenbehartiging van haar leden en waar mogelijk voor alle ouderen. Deze bestaat in Son en Breugel uit:

Cliëntondersteuners Wmo

Contactpersoon:
Monique Streur tel. 0499-471042

Volgens de wet Wmo beoordelen de gemeenten de verzoeken om hulp, zorg of hulpmiddelen. Dat gebeurt tijdens het zogenaamde keukentafelgesprek (= onderzoek). In de wet is vastgelegd dat iedereen die een vraag indient bij de gemeente zich kan laten assisteren door een gratis en onafhankelijke cliëntondersteuner. Vanuit de PVGE zijn personen opgeleid tot vrijwillige cliëntondersteuner Wmo.
De cliëntondersteuners staan alle 50-plussers uit Son en Breugel bij in het proces van de Wmo-aanvraag, het gesprek en eventueel het indienen van een bezwaar.

Vrijwillige Ouderen Adviseur (VOA)

Contactpersoon:
Monique Streur tel. 0499-471042

De vrijwillige ouderen adviseur kan u helpen bij het oplossen van  problemen die ontstaan bij het zelfstandig blijven wonen, door:
– een eigen netwerk te helpen opbouwen en onderhouden
– u wegwijs te maken in allerlei voorzieningen.
– u naar de juiste instanties te verwijzen en u voor te bereiden op de vragen die zij u gaan stellen.
Deze hulp is beschikbaar voor alle inwoners van Son en Breugel.

Hulp bij belastingaangifte

Coördinator:
Monique Streur tel. 0499-471042

Bij het invullen van een eenvoudige aangifte inkomenstenbelasting, kunnen alle AOW-gerechtigden in Son en Breugel de hulp inroepen van een HUBA van de PVGE. Behalve de belastingaangifte wordt ook de zorg- en/of huurtoeslag nagezien en zo nodig aangevraagd.
Er geldt wel een inkomensgrens: maximaal € 35.000 voor een alleenstaande, en € 55.000 voor partners.
De HUBA’s volgen de cursussen van de Belastingservice Noord Brabant. Vandaar dat er een vergoeding gevraagd wordt van € 5,-.
De HUBA’s van de PVGE werken volgens de richtlijnen van genoemde Belastingservice  Alle aangiften en aanvragen worden gedaan met een machtiging van de cliënt, zodat de privacy gewaarborgd is.

De PVGE Son en Breugel is lid van de Adviesraad Sociaal Domein en de Seniorenraad in onze gemeente: https://seniorenraadsonenbreugel.nl/

De belangen die er voor alle PVGE-verenigingen zijn, worden behartigd door de koepel van deze verenigingen: https://pvge.nl/belangenbehartiging