PVGE algemeen
Venster sluiten
Waar bent u naar op zoek?
Venster sluiten
Menu
Schilderclub

Het Penseel

Wij zijn een schilderclub met 12 enthousiaste leden.

Wij schilderen meestal met acrylverf en onder de inspirerende leiding van Nellie van Kemenade. Zij brengt een opdracht en/of een onderwerp in, dat wij in een schilderstuk tot uitdrukking kunnen brengen. Dit is echter geen verplichting: iedereen is vrij hiervan af te wijken.

Eens per jaar maken we een uitstapje met de hele club. In 2022 was dat op 9 oktober. Als op deze regel klikt vindt u het verslag van dit uitstapje. Als afsluiting van het schilderseizoen in het voorjaar gaan wij een dagje buitenschilderen. Met een hapje en een drankje maken we daar een gezellig dagje van.

Wij komen elke tweede, derde en vierde woensdagochtend van de maand van 8:50-12:00 uur in het Kwetternest bijeen om te werken aan onze schilderwerken. Ons schilderseizoen start in oktober en eindigt eind april.

Hoewel de meeste leden als beginners en/of zonder schilderervaring zijn begonnen, is er al veel talent ontwikkeld in de loop der jaren. Zo hebben we voor ons lustrum een expositie gehouden in het Kwetternest. De expositie was heel professioneel opgezet en een groot succes. De reacties waren dan ook lovend en de leden erg trots op zichzelf. In 2019 hadden wij onze tweede expositie, wederom met veel succes.

De schilderclub “Het Penseel” bestaat sinds oktober 2011.

Het oudste lid is 84 jaar en het jongste lid 69 jaar. De docent wil graag aan alle deelnemers voldoende aandacht geven. Daarom hebben we momenteel een ledenstop. U kunt zich wel op onze wachtlijst laten plaatsen.

Bestuur:
Voorzitter/secretaris: Mieke Jacobs, e-mail: mail aan Mieke Jacobs
Penningmeester: Will van Rosmalen
Artistiek leider: Nellie van Kemenade

Hier leest u ons jaarverslag over 2022.