PVGE algemeen
Venster sluiten
Waar bent u naar op zoek?
Venster sluiten
Menu

De Wet Toekomst Pensioenen

Laten we onze stem krachtig horen tijdens De Statenverkiezingen van 15 maart!

De WTP (Wet Toekomst Pensioenen) is eind vorig jaar door de Tweede Kamer aangenomen. De volgende stap is nu dat de Eerste Kamer dit nog moet bevestigen. Dat dit een ‘hamerstuk’ wordt, staat nog te bezien. De coalitiepartijen hebben geen meerderheid in de Eerste Kamer, maar twee grote oppositie partijen – PvdA en GroenLinks – hebben in de Tweede  Kamer voor de WTP gestemd en zullen mogelijk geen al te grote bezwaren hebben of zouden hun mening moeten wijzigen. Gepensioneerden organisaties doen er alles aan om twijfelaars zo ver te krijgen dat ze alsnog hun mening herzien. Door o.a. het opnieuw noemen en uitleggen welke risico’s er liggen achter het nieuwe pensioenstelsel. In ’Ons’ van maart, het tijdschrift van KBO Brabant, wordt in een artikel van Myra Langenberg de nieuwe wet in het kort uitgelegd en gaan vier deskundigen uitgebreid in op onzekerheden in het nieuwe stelsel.

Enkele citaten:

·        Rob de Brouwer, onder meer oud-voorzitter Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen, auteur van twee pensioenboeken, pensioenadviseur van de KBO-bonden in het senioren netwerk.
‘Nu krijgen deelnemers van hun pensioenfonds jaarlijks een overzicht: als u zo doorspaart, dan krijgt u vanaf uw pensioendatum dit bedrag uitgekeerd. Zo helder als glas. In het nieuwe systeem zijn er drie scenario’s: uw pensioenuitkering blijft zoals die was, wordt beter óf juist slechter. U weet dus niet waar u straks aan toe bent. Als u pech heeft, dan kan uw pensioen straks zo maar naar beneden duiken.

·        Wilma Berkhout, voorzitter ledenraad Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen.
‘De omslag naar het nieuwe stelsel gaat heel veel geld kosten. Miljarden die pensioendeelnemers hebben gespaard en die nu ergens anders aan worden uitgegeven. Consultants en de pensioensector gaan hier veel geld aan verdienen. Terwijl oudere werknemers en gepensioneerden er hoogstwaarschijnlijk op achteruit gaan, gezien de constructie in de wet.’

·        Jelle Mensonides, voormalig directielid, bestuurder en beleggingsadviseur van pensioenfondsen, bestuurslid Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen.
‘Op dit moment is de pensioendoelstelling (AOW plus aanvullend pensioen samen): zeventig tot tachtig procent van het inkomen bij 42 jaar werken. Die doelstelling raken we kwijt: straks wordt het geld in individuele potjes opgedeeld. Het eindbedrag per deelnemer is dan afhankelijk van het rendement dat per leeftijd gaat verschillen. Heeft u geluk, dan valt uw pensioen straks hoger uit. Heeft u pech, dan is het stukken lager. En dan is er de complexiteit: het nieuwe stelsel levert hoge kosten op en mensen begrijpen hun pensioen niet meer.’

·        Corrie van Brink, oud-voorzitter ABVAKABO FNV, voormalig tweede kamerlid, voorzitter Claimstichting Pensioenen.
‘Er was beloofd dat de nieuwe wet transparanter en eenvoudiger zou worden, en dat iedereen erop vooruit zou gaan. Maar het wordt alleen maar complexer. En of we erop vooruitgaan, is hoogst onzeker. Het is een mega-operatie om 1.400 miljard euro op te knippen en te verdelen over tien miljoen spaarpotjes. Hoe kunnen pensioendeelnemers beoordelen of het bedrag in hun potje klopt?

·        Cees Grimbergen, journalist, maker van de documentairserie Zwarte Zwanen (Omroep MAX)
‘De pensioenwereld vormt een gesloten circuit, waarin mensen die elkaars werk zouden moeten controleren, elkaar benoemen. Dáár zou de nieuwe wet wat aan moeten doen. Maar het gebeurt niet.’

·        Voor meer informatie: Edities Ons – PDF’s – KBO-Brabant

Ook proberen organisaties van gepensioneerden door samenwerking meer gewicht in de schaal te leggen en nemen deel aan hoorzittingen die vooraf aan de behandeling in de Eerste Kamer worden gehouden. Mogelijk wordt er naar geluisterd met als resultaat dat de besluitvorming in de Eerste Kamer wordt vertraagd. Dit zou kunnen betekenen dat de behandeling pas volgt na 30 mei, als de nieuwe Eerste Kamer is geïnstalleerd. De zetelverdeling zal er in ieder geval voor de huidige coalitie slecht uitzien en of er nog een meerderheid is met PvdA en GroenLinks, wordt afwachten. Een mogelijk gevolg is dat de invoering van de WTP wordt uitgesteld of niet doorgaat.

Een strohalm? Dit is nog niet gezegd. De kans dat het toch die kant op gaat wordt groter als we bij de Provinciale Statenverkiezing van 15 maart onze stem uitbrengen op een partij waarvan we weten dat die tegen de nu klaarliggende wet zijn. Wie het erg belangrijk vindt dat de WTP niet wordt ingevoerd, zou op zijn minst niet op de coalitiepartijen moeten stemmen. Welke partijen komen wel in aanmerking? Het blijft moeilijk om hier een goed antwoord op te geven. Er zijn enkele partijen die hier duidelijk in zijn, zoals SP, Alliantie, 50PLUS, BBB en JA21.

Informatiebijeenkomst
Uit het voorgaande moge duidelijk zijn dat de nieuwe samenstelling van de Eerste Kamer van grote invloed kan zijn in het traject dat moet leiden tot een nieuw pensioenstelsel. Wie nog vragen heeft of meer wil weten, verwijzen we naar een lezing die Wilma Berkhout gaat houden op 14 maart om 14.00 uur in buurthuis de Geseldonk, Cederhoutstraat 44, 5706 XC Helmond.
Deze lezing staat open voor alle PVGE- en KBO-leden. Vooraf aanmelden is niet nodig en de toegang is gratis (kopje koffie of thee zelf betalen).

 

Jan Peerlings, redactie EindhovenActueel!