PVGE algemeen
Venster sluiten
Waar bent u naar op zoek?
Venster sluiten
Menu
Museumclub

Spoorkunst

Twee leden organiseren samen een museumbezoek.

Op de jaarlijkse algemene ledenvergadering maken we hierover een afspraak. Het nieuwe museumbezoek wordt zo snel mogelijk aan de leden bekend gemaakt, bij voorkeur een maand voor het bezoek. Wij bezoeken 1x in de 2 maanden een museum. Dat doen we in de 4e week van de maand afwisselend op een dinsdag, woensdag of donderdag.Alle deelnemers gaan op eigen gelegenheid naar het station Eindhoven, waar wij ons om 08:50 uur op het perron verzamelen. Wij nemen de eerste trein na 09:00 uur.

In 2022 zijn we naar Museum Rijswijk voor de Biënnale over Papierkunst, het vernieuwde Museum Arnhem, Het Van Gogh-Museum in Amsterdam en naar de tentoonstelling van Gustav Klimt geweest.

Wij vragen een jaarlijkse bijdrage  van € 25,00 voor het bekostigen van een gids of audiotour.
De vervoerskosten en het bezoek aan een museum komen voor rekening van de deelnemers.

De leden van de museumgroep moeten lid zijn van de PVGE. Wij hanteren een maximum ledenaantal van 22. Dat aantal is nu bereikt.

Bestuur Museumgroep Spoorkunst

Voorzitter: Jan Kooijman, Refelingse Erven 24, Telefoon: 040 283 2160
Secretaris: Thea Kooijman, Refelingse Erven 24, Telefoon: 040 283 2160, e-mail: bericht aan Thea Kooijman
Penningmeester: Bep Lempens, Telefoon: 06 4521 8971.

Hier leest u ons jaarverslag over 2022.