PVGE algemeen
Venster sluiten
Waar bent u naar op zoek?
Venster sluiten
Menu
Ingewikkeld?

Hulp bij uw belastingaangifte

Aanmelden voor belastinghulp bij coördinator Ton Smeets (Senergiek)

Senioren vinden het soms moeilijk om hun belastingaangifte te verzorgen
Voor hen zijn er vanuit PVGE-Nuenen in samenwerking met Senergiek vrijwilligers beschikbaar om hen hierbij te helpen. In de meeste gevallen zijn zij bereid daarvoor bij u aan huis te komen. Deze hulp is bedoeld voor inwoners van Nuenen, ongeacht of zij lid zijn van één van de seniorenverenigingen en met een jaarinkomen van maximaal €37.000 voor alleenstaanden en van €55.000 voor gehuwden/samenwonenden.

Verder moet het gaan om “eenvoudige” aangiften, dus geen pakketten aandelen, grote vermogens of complexe zaken. De kosten bedragen €12,00 per adres, te betalen aan de invulhulp.

Als u al eerder gebruik maakte van deze service, wordt u verzocht tòch opnieuw contact op te nemen met de coördinator, Ton Smeets en niet zelf een invulhulp te gaan vragen om weer bij u langs te komen.

Indien u van deze hulp gebruik gaat maken, wilt u dan alle relevante stukken van het jaar van aangifte klaarleggen? Dat gaat dan om inkomensgegevens (de jaaropgave van de SVB, van pensioenfondsen, van lijfrenten), de jaaropgave van uw hypotheekverstrekker, de WOZ-beschikking van de gemeente, de afschriften van bankrekeningen, nota’s van medicijnen, bijzondere uitgaven, bewijsstukken van gedane giften, de belastingaangifte van vorig jaar enz.

Aanmelden

U kunt u aanmelden voor belastinghulp bij
Coördinator Ton Smeets (Senergiek),
e-mail: tonsmeets.kbo@outlook.com,
telefoon: 040 – 2833746.

Vanuit de PVGE zijn Wim Maan, Sjef Kouwenberg, Thea Slendebroek en Henk van Rens actief voor hulp bij belastingaangifte.