PVGE algemeen
Venster sluiten
Waar bent u naar op zoek?
Venster sluiten
Menu
Ingewikkeld?

Hulp bij uw belastingaangifte

Aanmelden voor belastinghulp bij coördinator Sjef Kouwenberg

Senioren vinden het soms moeilijk om hun belastingaangifte te verzorgen. Voor hen zijn er vanuit PVGE Nuenen in samenwerking met Senergiek vrijwilligers beschikbaar om hen hierbij te helpen. In de meeste gevallen zijn zij bereid daarvoor bij u aan huis te komen.

Deze hulp is bedoeld voor inwoners van Nuenen, ongeacht of zij lid zijn van één van de seniorenverenigingen en met een jaarinkomen van maximaal €40.000 voor alleenstaanden en van €50.000 tot €55.000 voor gehuwden/samenwonenden.

De vermogensgrens ligt op ongeveer €50.000 voor alleenstaanden en €100.000 voor gehuwden / samenwonenden. Verder moet het gaan om “eenvoudige” aangiften. De kosten bedragen €12,00 per adres, te betalen aan de invulhulp.

Als u al eerder gebruik maakte van deze service, wordt u verzocht zelf de invulhulp te vragen om weer bij u langs te komen. Indien nodig kunt u opnieuw contact op nemen met de coördinator.

Indien u van deze hulp gebruik gaat maken, wilt u dan alle relevante stukken van het jaar van aangifte klaarleggen? Dat gaat dan om inkomensgegevens (de jaaropgave van de SVB, van pensioenfondsen en van lijfrenten), eventueel de jaaropgave van uw hypotheekverstrekker, de WOZ-beschikking van de gemeente, de afschriften van bankrekeningen, de nota’s van medicijnen, bijzondere uitgaven, bewijsstukken van gedane giften, de belastingaangifte van vorig jaar enz.

Aanmelden

U kunt u aanmelden voor belastinghulp bij
Coördinator Sjef Kouwenberg,
e-mail: bericht aan Sjef
telefoon: 06-5204 5435

Vanuit PVGE Nuenen zijn Wim Maan, Sjef Kouwenberg, Thea Slendebroek en Henk van Rens actief voor hulp bij belastingaangifte.

Klik op deze regel voor ons jaarverslag over 2022