PVGE algemeen
Venster sluiten
Waar bent u naar op zoek?
Venster sluiten
Menu
Dialoogclub

Socratisch Café

Een ”vrijplaats” voor mensen die een goed gesprek willen met elkaar.

Het gaat om actieve deelnemers die voor zichzelf denken en spreken en naar elkaar luisteren. Denken dat gebaseerd is op concrete en eigen ervaringen en gericht is op onderzoek.
Een ervaren discussieleider, Jaap Kocken en/of Ad Molenaars, zorgt ervoor dat dit gesprek goed kan verlopen. Verder zijn allen gelijke gespreksdeelnemers.

Wat mag je verwachten van het Socratisch Café en van wat daar gebeurt?

Het Socratisch Café is een ontmoetingsplek voor liefhebbers van een zinvol gesprek, die op Socratische wijze met elkaar een thema uitdiepen: vragend, onderzoekend, de essentie vattend. Tijdens het Socratisch Café heeft u de gelegenheid om een aspect van het bestaan, van uw leven of een vraagstuk inhoudelijk uit te diepen en te genieten van dat wat eigen is aan een goed gesprek: het spel van ideeën, de betrokkenheid bij en herkenning van anderen, het zelfonderzoek, de combinatie van lichtvoetigheid en ernst. Het Socratisch Gesprek vindt plaats in kleine groepen van minimaal 4 à 5 deelnemers. Bij meer dan 10 deelnemers werken we in subgroepen. Van deelnemers hoorden we: ‘verrassend’, ‘interessant’, ‘boeiend’, ‘geestverruimend’, ‘verrijkend’ en bovendien erg gezellig. En na een paar keer deelnemen: “Het wordt steeds leuker doordat je elkaar ook op een andere manier beter leert kennen”.

Voor wie is het Socratisch Café interessant?
Voor hen die geestelijk actief zijn, kunnen luisteren naar anderen, een spanningsboog van twee à drie uren kunnen vasthouden, nieuwsgierig zijn naar de wereld en anderen, zich willen verdiepen in ethische en maatschappelijke vraagstukken, samen met anderen in een kleine groep willen discussiëren en op zoek gaan naar wat er zit achter eigen en andermans standpunten, oordelen, overtuigingen en ideeën. Die willen denken en spreken over onze levensfase met veel ervaring, eigen wijsheid en ook met vragen over ons Goede Leven.

Welke stappen nemen we tijdens het Socratisch Gesprek ?
– Inleiding met exploratie van het thema
– Vaststellen van een onderzoeksvraag
– Concrete voorbeelden gerelateerd aan de onderzoeksvraag noemen
– De essentie van een te onderzoeken voorbeeld nagaan
– Verplaatsen en inleven: zoeken naar sturende opvattingen en normen die wij blijken te hanteren
– Concluderen: welke beginselen, waarden spelen hier?
– Afronding: wat ben ik wijzer geworden?
– Nieuwe afspraken maken en voorstellen voor een nieuw thema bespreken

Voorbeeld van een thema
Een voorbeeld van een thema is ‘Kwaliteit van Leven’. In de reclame overheerst het beeld van de succesvolle senior die vitaliteit uitstraalt en die bovendien in staat wordt geacht de regie over zijn/haar leven te behouden. En dat liefst tot op hoge leeftijd. De idee is dat dit allemaal kan. Maar hoe echt is dat beeld? Wat is de realiteit onder senioren? En hoe kijken we aan tegen een begrip als ‘kwaliteit van leven’? Voor welke levensvragen zien wij ons gesteld? Allemaal prikkelende vragen voor de deelnemers om over na te denken en te bediscussiëren. Nog wat voorbeelden van thema ’s: Ik stuntel dus ik ben, Zelfbeschikking, Onzekerheid, Hulp.

Onze Socratische Cafés vinden plaats in het Kwetternest/de Scarabee, Mantelmeeuwlaan 12 Nuenen op de eerste woensdagmiddag van de maand van 13.30 – 16.30 uur en op de tweede donderdagavond van de maand van 19.00 – 22.00 uur. Een keer deelnemen om te ervaren hoe een en ander in zijn werk gaat kan na aanmelden vooraf bij annekerooijmans@gmail.com.

De leden ontvangen per e-mail een aankondiging met het thema. Inschrijven kan door te reageren op de e-mail. De kosten voor deelname aan een bijeenkomst zijn € 7,00. Dit bedrag moet contant voldaan worden.

Op 12 oktober 2017 is het Socratisch Café van start gegaan.

Nadere inlichtingen bij de club:
Voorzitter en penningmeester: Jaap Kocken, telefoon: 040-2833862,
e-mail: bericht aan Jaap Kocken

Hier leest u ons jaarverslag over 2021.