PVGE algemeen
Venster sluiten
Waar bent u naar op zoek?
Venster sluiten
Menu
Bestuursstukken

Algemene Ledenvergadering

Hier vindt u alle stukken waarmee het bestuur aan de leden verantwoording aflegt over het gevoerde beleid in 2021

Agenda ALV PVGE Nuenen

Secretarieel jaarverslag over 2021

Notulen Bestuursvergadering ALV PVGE 2021

Zoals gebruikelijk kunnen leden voor de ledenvergadering inzage krijgen in de financiële stukken. Daar is gelegenheid voor in het Kwetternest of Scarabee 2 op woensdag 23 maart ’s middags. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken met onze penningmeester Arend Tomas op 06 53504008.