PVGE algemeen
Venster sluiten
Waar bent u naar op zoek?
Venster sluiten
Menu

Verzekeringen

Via de VNG werd voor alle vrijwilligers een verzekering afgesloten. Onderstaand een korte samenvatting van de polisvoorwaarden.

Algemene uitgangspunten

Definitie vrijwilliger: Vrijwilliger is degene die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend. Uitgesloten zijn: vrijwillige brandweer, vrijwilige politie en mantelzorgers.

Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor vrijwilligers

 • Verzekerd bedrag: € 12.500,– bij overlijden en € 25.000,– bij blijvende invaliditeit
 • Geneeskundige kosten zijn verzekerd tot € 1.000,– per gebeurtenis
 • Psychische hulpverlening naar aanleiding van molest (traumadekking) is verzekerd tot € 2.500,– per gebeurtenis
 • Acute huishoudelijke hulp (20 uur)
 • Persoonlijke Eigendommenverzekering: maximaal € 5.000,– per gebeurtenis.

Voor de volgende kostbaarheden geldt als maximum per gebeurtenis:

 • beeld- en geluidsapparatuur: € 500,–
 • Fiets: € 750,–
 • Computerapparatuur: € 1.500,–
 • Sieraden: € 500,–
 • Horloges: € 250,–
 • Bril/set contactlenzen: € 500,–
 • Kunstmatige gebitselementen: € 500,–

Maximaal verzekerd bedrag voor alle vrijwilligers per gebeurtenis is € 1.250.000,–.

Aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers

 • Verzekerd bedrag € 2.500.000,– per aanspraak, gelimiteerd tot € 5.000.000,– per verzekeringsjaar m.b.t. vrijwilligerswerk. Geen eigen risico.
 • Opzicht, verzekerd bedrag: € 5.000,– per aanspraak

 

Aansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen

 • Verzekerd bedrag per aanspraak m.b.t. vrijwilligers: € 2.500.000,– gelimiteerd tot € 5.000.000,– per verzekeringsjaar. Eigen risico € 100,–

 

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers

 • Verzekerd bedrag: € 500.000,– per aanspraak en per verzekeringsjaar voor alle vrijwillige bestuurders en toezichthouders van de organisatie tezamen, waarbij het balanstotaal van de organisatie niet meer bedraagt dan € 500.000,–

 

Verkeersaansprakelijkheid voor rechtspersonen

 • Verzekerd bedrag: € 1.000.000,– per aanspraak gelimiteerd tot € 1.000.000,– per verzekeringsjaar m.b.t. vrijwilligers. Eigen risico: € 500,– per aanspraak

 

Rechtsbijstandverzekering voor vrijwilligers

 • Verzekerd bedrag Rechtsbijstand bij strafrecht: € 40.000,– als maximum voor alle aanspraken m.b.t. vrijwilligerswerk tezamen.
 • Verzekerd bedrag Verhaalsrechtsbijstand: geen maximum.