PVGE algemeen
Venster sluiten
Waar bent u naar op zoek?
Venster sluiten
Menu

Onze organisatie

Algemeen

Op 18 januari 1948 is de PVGE opgericht. Dat was destijds een club voor uitsluitend Philips gepensioneerden, maar al in 1977 is de Vereniging opengesteld voor alle senioren, ongeacht hun arbeidsverleden. Iedereen van 50 jaar of ouder kan lid worden. Voor de partner geldt geen leeftijdscriterium.

De acht lokale verenigingen zijn:
De PVGE heeft momenteel zo ongeveer 0.000 leden en bestaat uit een hoofdvereniging, de koepel, en acht lokale verenigingen. Als je lid wordt van de hoofdvereniging, wordt je vanzelf lid van de vereniging van de regio waar je woont.

Deze acht lokale verenigingen en de koepel hebben elk een eigen zelfstandig bestuur. Regelmatig vergadert het ‘voltallige bestuur’, dat bestaat uit het hoofdbestuur (dat zijn de bestuursleden van de hoofdvereniging plus de voorzitters van de besturen van de acht lokale verenigingen). Dit ‘voltallig bestuur’ vergadert bovendien tweemaal per jaar met de Ledenraad. De ledenraad toets het gevoerde verenigingsbeleid en beoordeelt de beleidsplannen. Het is samengesteld uit afgevaardigden (naar rato van het aantal leden) van de lokale verenigingen. Namens onze vereniging hebben de hieronder genoemde personen zitting in deze Verenigingsraad:

Joop van den Akker
Willy Veenis
W. Heemskerk

In 2006 is de naam van de PVGE gewijzigd. Voorheen heette deze club voluit de ‘Philips Vereniging voor Gepensioneerden Eindhoven en omstreken’. Momenteel is de officiële naam: ‘PVGE Vereniging voor Senioren’. PVGE is nu geen afkorting meer.

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Onze PVGE-vereniging is in 1984 opgericht en is sinds 2006 juridische zelfstandig. De vereniging heeft momenteel ruim 800 leden. Veel van onze leden zijn actief door deel te nemen aan een van de clubs of aan allerlei al of niet projectmatige verenigingsactiviteiten. Regelmatig worden de leden uitgenodigd om een lezing bij te wonen of deel te nemen aan een reisje, excursie of een andersoortig evenement.
In de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering wordt door het bestuur verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid en worden de financiële stukken beoordeeld.

Onze organisatie