PVGE algemeen
Venster sluiten
Waar bent u naar op zoek?
Venster sluiten
Menu

Jaarverslag 2021

Het nieuwe jaar begon slecht, we moesten afscheid nemen van onze voorzitter Hans Josiassen die na een kort ziekbed overleed op 22 januari. Hans was met hart en ziel betrokken bij onze vereniging. Sinds 2014 was Hans voorzitter en daarmee ook bestuurslid van de Koepel van alle PVGE’s. Bij onze vereniging was Hans een actieve deelnemer van de beeldhouwclub Stoned. We danken hem voor zijn inzet en betrokkenheid.

We moesten het jaar vanwege RIVM-maatregelen rustig beginnen. Tot 9 februari was er nog de algehele lockdown. Daarna werden we via vele persconferenties van onze minister-president Mark Rutte en minister van gezondheid Hugo de Jonge, geïnformeerd over de maatregelen tegen het coronavirus. Medio juli mochten de meeste clubs en de evenementen weer doorgang vinden. Het beleid van het bestuur is om alleen deelnemers aan clubactiviteiten en evenementen deel te laten nemen die gevaccineerd zijn. Dit om onze leden in een veilige omgeving te kunnen ontvangen.

Sinds juli vergaderde het bestuur weer fysiek, daarvoor waren er enkele digitale vergaderingen. Zo ook de Algemene Leden Vergadering. ALV. Dat we de ALV dit jaar schriftelijk moesten afhandelen was een unicum. Een verplichte technische verhandeling die weinig tot de verbeelding sprak. Niet vreemd dus dat er weinig respons kwam op de zorgvuldig opgestelde stukken. Haast ongemerkt zijn Hans Brands en Ad Wilbers in deze ALV tot nieuwe bestuursleden benoemd. Hans Brands, onze nieuwe voorzitter, had zich een andere start voorgesteld. In juli hebben we afscheid genomen van de bestuurders Ria Weel en Gerard Wilmink. Beiden hebben zich jarenlang zeer verdienstelijk en met grote betrokkenheid ingespannen voor de PVGE. Als dank werd een klein presentje aangeboden met een bloemetje, hoewel dit natuurlijk niet in verhouding staat tot hetgeen beiden tot stand hebben gebracht.
De Rabobankactie leverde dit jaar een mooi bedrag op van € 700,83, dank aan allen die op onze vereniging hebben gestemd.

In het afgelopen jaar zijn er 23 leden overleden en hebben zich 29 nieuwe leden aangemeld. De ledenstand per 31 december wordt: 908, waarvan 848 leden, 26 relaties en 34 deelnemers (zijn tevens ook lid van andere verenigingen). Als laatste actie, de 134 Kerstpakketten die door 25 vrijwilligers werden bezorgd bij alle leden die ouder zijn dan 86 jaar. Deze leden zijn altijd weer blij en verrast dat er een moment van aandacht is voor hen.

Samenstelling bestuur per 31 december 2021

Leo Slegers

1ste secretaris

040 285 3758
secretaris@pvge-geldrop.nl

Lees meer

Max van Hofweegen

2de secretaris, Evenementen

040 226 3334
maxvhofweegen@gmail.com

Corry Waasdorp

1de penningmeester

040 285 4001
cwaasdorp@onsbrabantnet.nl

Olga van Rijsewijk

Belangenbehartiging Heeze-Leende

040 226 2973
olga@rijsewijk.nl

Lees meer

Ad Wilbers

Belangenbehartiging Geldrop-Mierlo

0753 449 175
info@adwilbers.nl

Lees meer

Lotje Willemse

Coördinator clubs

040 226 4489
willemse.lotje@gmail.com

Lees meer

Redactiecommissie

In het afgelopen jaar is er hard gewerkt om de redactiecommissie voltallig bezet te krijgen. Voltallig maar ook de verantwoordelijke functies dubbel bezet. De leden van de redactiecommissie zorgen ervoor dat onze leden via de Nieuwsflits en de Nieuwsbrief geïnformeerd worden over de clubactiviteiten, evenementen en sociale aspecten. Ook de Website, die steeds wordt geactualiseerd, is hiertoe een handig medium. En als laatste, en zeker niet onbelangrijk, staan er nog 25 vrijwilligers paraat om 4x per de Nieuwsbrief bij u thuis te bezorgen. De Evenementencommissie Het was een vreemd jaar: we planden allerhande leuke evenementen die door de Coronaregels telkens toch niet door konden gaan. Maar toch is het gelukt om nog wat leuke dingen door te laten gaan zoals, lezingen over de historie van het Eindhovens kanaal, de multimediashow over Marokko en de lezing over geheugen kracht. De vrijwilligersdag, dit keer in Sterksel, werd druk bezocht en was zeer geanimeerd.
En dan in december eindelijk de lezing over de kerstmuziek. Kerststukjes maken, jaren een vast onderdeel in december, maar Piet v.d. Broek is er mee gestopt. Gelukkig is er op het laatste moment toch een vervanger gevonden: Corrie de Jong. Niet doorgegaan zijn: bezoek aan Europees Parlement in Brussel, bezoek aan slaapcentrum Kempenhaeghe, excursie naar Maastricht en Luik. Maar zodra dat weer kan, organiseren we het.

De clubactiviteiten van het jaar

De midgetgolfclub Pin High de Putters vierden dit jaar haar 25-jarig bestaan.
Opnieuw verder een “rustig” jaar voor de clubs: alles afgelast! Toch werden de leden niet vergeten, men hield contact met elkaar en dat werd zeer op prijs gesteld. Groot was de opluchting toen alles weer mocht worden opgestart. Voor de clubs zijn de leden vrijwel gelijk gebleven en ook zijn financiële problemen tot nu toe uitgebleven. In de zomer is bij alle clubs de promotiefolder gebracht met informatie over alle clubs. Inmiddels is een nieuwe in de maak, die begin 2022 gereed zal zijn. Op 8 oktober vond, na een jaar, de Clubvoorzittersvergadering plaats, die goed werd bezocht. Er zijn afgelopen jaar geen nieuwe clubs bijgekomen en op dit moment staat er ook nog niks op stapel. We hopen op betere (club)tijden in 2022.

Belangenbehartiging Geldrop Mierlo.

Zoals eerder vermeld is Ria Weel gestopt als behartiger voor de seniorenbelangen en heeft Ad Wilders deze verantwoordelijkheid van haar overgenomen. In oktober was er in de Akert, samen met de LEV-groep, een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd over dementiezorg. Er zou gelegenheid zijn om te praten over dementie, mantelzorg en over mogelijkheden tot ondersteuning. Vanwege coronamaatregelen werd de bijeenkomst op het laatste moment echter afgelast.

Belangenbehartiging Heeze-Leende-Sterksel.

Vanuit SeniorenBelangen Heeze-Leende-Sterksel zijn er dit jaar 3 bijeenkomsten geweest. De themamiddag in november: woongenot voor nu en later werd druk bezocht. Het project: positieve gezondheid Heeze – Leende is in handen van de GGD Zuid-oost Brabant. De aanpak van de vitale onderwerpen wordt uitgewerkt. Dit jaar is de nieuwe scholing voor de onafhankelijke cliëntondersteuner, mede gevolgd door subsidie omdat wij koploper gemeente waren, afgerond voor een van onze bestuursleden. In het voorjaar hebben we deelgenomen aan de uitleg over het ZOEM project. Ook is er overleg geweest over het project van Groen links: meerijbankjes.

Website (www.pvge-geldrop.nl)

Het gebruik van dit medium is nog zeker niet optimaal. Bestuurders en clubleden gebruiken de mogelijkheden van de website onvoldoende om hun activiteiten te promoten. Wetende dat de website toch druk bezocht wordt door geïnteresseerden is dit een gemiste kans. Het bestuur heeft daarom, op advies van de webbeheerder, hiertoe een aantal aanbevelingen gemaakt. Er is een geheel nieuwe website te verwachten in het volgende jaar.

P&R.

Van groot belang voor de vereniging zijn de promotieactiviteiten en het verbeteren van de naamsbekendheid. Ook de aansturing van de redactiecommissie is onderdeel van de werkzaamheden van de P&R-functionaris. Tot op heden zijn we er niet in geslaagd om een geschikte kandidaat te vinden.

En verder?

Vanwege de persconferentie van 14 december met aangekondigde (nieuwe) maatregelen heeft het bestuur besloten om de Nieuwjaarsreceptie van 7 januari 2022 te annuleren. Het doel van de Nieuwjaarsreceptie, gezellig samen zijn, valt voor een deel weg omdat door elkaar lopen uitgesloten is en mensen in groepjes van maximaal vier met behoud van afstand aan een tafeltje moeten blijven zitten. Het wordt dus een beetje kunstmatig terwijl wij wel het risico van besmetting introduceren in een tijd dat Nederland zich opmaakt voor de Omikron variant.

Vanwege de persconferentie van 14 december met aangekondigde (nieuwe) maatregelen heeft het bestuur besloten om de Nieuwjaarsreceptie van 7 januari 2022 te annuleren.
Het doel van de Nieuwjaarsreceptie, gezellig samen zijn, valt voor een deel weg omdat door elkaar lopen uitgesloten is en mensen in groepjes van maximaal vier met behoud van afstand aan een tafeltje moeten blijven zitten. Het wordt dus een beetje kunstmatig terwijl wij wel het risico van besmetting introduceren in een tijd dat Nederland zich opmaakt voor de Omikron variant.

Leo Slegers (secretaris)