PVGE algemeen
Venster sluiten
Waar bent u naar op zoek?
Venster sluiten
Menu

Doelstellingen

De PVGE-vereniging heeft tot doel de belangen van haar leden te behartigen en de onderlinge relaties te versterken. We proberen dat te bereiken door:

  • Het bevorderen van een passend welzijnsbeleid met daarbij bijzondere aandacht voor de specifieke noden van ouderen.
  • Het stimuleren van inspraakmogelijkheden in het belang van de leden.
  • De mogelijkheden te verbeteren voor het kunnen verkrijgen van goede voorlichting op het gebied van welzijnszorg.
  • Het beschikbaar hebben van vertrouwenslieden die op verzoek informatie verstrekken en bemiddeling verlenen met betrekking tot de voornoemde punten.
  • Het organiseren en bevorderen van vormende en ontspannende activiteiten.
  • Het bevorderen van solidariteit en van contact tussen de leden.