PVGE algemeen
Venster sluiten
Waar bent u naar op zoek?
Venster sluiten
Menu

Algemene jaarvergadering

Alle leden van de PVGE-afdeling Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende worden hierbij uitgenodigd voor de algemene jaarvergadering op: vrijdag 1 april 2022. In het sociaal-cultureel centrum De Dreef, Winkelcentrum Coevering, Geldrop

Programma:

13.00 uur Ontvangst met koffie/ thee
13.30 uur Aanvang jaarvergadering

Agenda:

 • Opening en welkomstwoord door de voorzitter
 • Vaststellen agenda
 • Verslag schriftelijke vergadering 16 april 2021
 • Jaarverslag 2021
 • Financiën
  –  Financieel verslag 2021
  –  Verslag Kascontrole Commissie 2021
  –  Begroting 2022
  –  Benoeming Kascontrole Commissie
 • Evenementen en Clubs
 • Ouderenbeleid
 • Wat verder ter tafel komt
 • Sluiting vergadering

15.00 uur: Tijdens de nazit is er, onder het genot van een hapje en een drankje, de loterij met 5 leuke prijzen.

Toelichting bij de agen:

Ad. Punt 5

Financiële stukken kunnen na 1 februari 2022 bij de secretaris worden opgevraagd en zullen ook op de vergadering ter beschikking worden gesteld.

Leo Slegers, Secretaris