PVGE algemeen
Venster sluiten
Waar bent u naar op zoek?
Venster sluiten
Menu

Bridgeclub ‘’t Overslag’

De bridgeclub ‘’t Overslag’ (opgericht in augustus 2003) speelt van begin september tot eind mei elke maandag van 13.30 tot 16.30 uur in het gemeenschapshuis ’t Perron, Schoolstraat 48 in Heeze. We spelen daar weliswaar in competitieverband, maar het belangrijkste kenmerk van onze bridgeclub is toch dat er op ontspannen en gezellige wijze kan worden gebridged. De Kerstdrive vormt het jaarlijkse hoogtepunt waarbij nooit helemaal duidelijk is geworden of het nu om de kwaliteit van het bridgen ging of om die van het diner. In juni wordt het eerste deel van het bridgeseizoen op ontspannen wijze afgesloten. Gedurende de zomermaanden – wanneer er geen competitie wordt gespeeld – is er mogelijkheid tot vrij bridgen.
De contributie bedraagt € in 2016 45,– per jaar.

Contact: Piet van der Kroon 
040 226 3756

 

Eerste lustrum Kees van Es-trofee

Op vrijdagmiddag 22 maart 2019 vierden de bridgeclubs van de PVGE het eerste lustrum van de Kees van Es-drive, een middag tussen de twee zusterbridgeclubs uit Heeze en Geldrop. Dit maal viel de organisatie te beurt aan ‘Op Dreef’ en de zaal werd op tijd in orde gemaakt om de strijd (gezelligheid voorop) aan te gaan. Om 13.00 u kon men terecht en met een kopje koffie of thee met vlaai werd de middag begonnen.

Er deden in totaal 56 deelnemers mee, helaas was het overlijden van Evert van der Klift een behoorlijke gemis, hij en zijn vrouw Roelien hadden zich aangemeld om mee te doen.
Ook door ziekte moesten een aantal mensen verstek laten gaan.

Er werden die middag 24 spellen gespeeld verdeeld over zes ronden en de uitslag werd ingevoerd in de kastjes die ‘Op Dreef’ reeds enige jaren in gebruik heeft. Zo hebben de mensen van ‘‘t Overslag’ ook kennisgemaakt met dit computerprogramma. Er deden zich geen problemen voor want de wedstrijdleiders hadden in de eerste ronde een paar van Geldrop en een paar van Heeze met elkaar ingedeeld.

De organisatie gaat altijd gezamenlijk: voor Geldrop neemt Ans Averink het leeuwendeel op zich en voor Heeze doet Riekje van Hofweegen dat. Wedstrijdleiders zijn Tineke Mink, met hulp van Henk van Egmond en Truus Maas, helaas moest Truus zich door ziekte van haar man afmelden.

Een gezellige middag volgde,met als winnaars het echtpaar Gerry en Kees van de Kerkhof van ‘Op Dreef’. Zij ontvingen (voor de tweede keer!) de Kees van Es-trofee. Daarna volgde nog een uitgebreid chineesbuffet.

Om 18.30 u. moest de zaal weer beschikbaar zijn voor een andere activiteit en keerde iedereen tevreden huiswaarts.

Volgend jaar is de beurt weer aan ‘‘t Overslag’ om de Kees van Es-drive te organiseren.

Joke Peddemors
voorzitter ‘Op Dreef’

 

Een nieuwe secretaris

Per 7 januari 2018 draagt Piet van der Kroon, de huidige secretaris van de bridgeclub ’t Overslag zijn functie over aan Martyne Cuypers, Zij is bereikbaar op de Geldropseweg 134, 5591 ED Heeze of via 040 226 2583.

 

Jaarlijkse PVGE bridge drive weer een groot succes

De PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende heeft 2 bridgeclubs: Op Dreef in Geldrop en ’t Overslag in Heeze. Logisch dat die een keer per jaar eens tegen elkaar spelen. Dat was afgelopen vrijdag weer, voor de derde keer, het geval en dit keer werd er weer in Geldrop de drive georganiseerd. Liefst 32 paren konden meespelen en er werd na de koffie/thee met vlaai snel gestart en intensief om de paaseieren gespeeld. Versimpelde spelregels maakten dat er lekker vlot gespeeld werd. Vorige keren ging de Kees van Es wisseltrofee naar Geldrop, dit keer wisten Anneke Groenveld en An Veldkamp de trofee naar Heeze-Leende te halen. Na de gezellige drive was er een voortreffelijk chinees buffet en in de schemer ging iedereen weer huiswaarts. De voorzitters bedankten de wedstrijdleiders en de arbiters. Volgend jaar is de beurt weer aan ’t Overslag om de drive, dan alweer voorde vierde keer te organiseren.

 

Succesvolle PVGE-bridgedrive in ’t Perron

De seniorenclub PVGE heeft binnen Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende twee bridgeclubs. Al jaren bridgen die wekelijks in De Dreef in de Geldropse Coevering en de ander in ’t Perron in Heeze. Gezien de gezelligheid zijn er zelfs de nodige mensen die bij alle twee spelen. Daardoor is vorig jaar het idee ontstaan om ééns per jaar ook gezamenlijk te spelen in een wat grotere drive. Vorig jaar werd de eerste gezamenlijke PVGE drive in Geldrop gehouden en dit jaar organiseerde de Heezer bridgeclub ’t Overslag de drive in ’t Perron.

Ruim 70 bridgeliefhebbers verzamelden zich vrijdag 4 maart in ’t Perron en na de koffie en de uitleg van de aangepaste spelregels ging men aan de slag. Omdat er per ronde maar 3 spellen werden gespeeld, was er volop tijd om tijdens de pauze gezellig bij te praten. Sommigen Geldropnaren spraken hun verbazing uit over het prachtige dorpshuis dat Heeze heeft. Na de pauze rolde alles weer verder en kon er zelfs nog een extra ronde worden gespeeld. Door een bijzondere telmethode te gebruiken kon snel hierna de uitslag bekend worden gemaakt. Voorzitter Pieter Groenveld mocht onder het genot van een glas wijn hierna de twee eerste prijzen (voor elke speellijn één), de poedelprijzen en de middenprijzen uitreiken. De Kees van Es trofee, die naar de spelers met het hoogst aantal punten gaat, bleek ook dit jaar weer in Geldrop terecht te komen.

De middag werd afgesloten met een uitstekend buffet in het restaurant van ’t Perron waar velen het buffet toch nog maar een tweede keer bezochten. De koubuiten heeft wellicht bijgedragen om dit buffet lang te laten duren: men bleef genoeglijk bijkletsen. Iedereen kan terugkijken op een plezierige middag, met dank aan de organisatie, de beheerders en vrijwilligers van ’t
Perron.

Impressie
Bridgeclub ‘’t Overslag’