PVGE algemeen
Venster sluiten
Waar bent u naar op zoek?
Venster sluiten
Menu

Bridgeclub ‘Op dreef’

Bridgeclub “Op Dreef” viert alsnog 30 jarig bestaan.

Door corona was het in 2020 niet mogelijk voor “Op Dreef”-bridgers om het 6e lustrum, 30 jarig bestaan, te vieren.
Nu de rust wat is weergekeerd heeft het bestuur besloten om hier alsnog aandacht aan te besteden.
Samen met de activiteitenverzorging in de persoon van Ans Averink laten we dit feest nu samenvallen met de jaarlijkse Paasviering.
We gaan gezellig met alle leden en diegenen die de vorige jaren nog lid waren een gezellige lunch gebruiken in Restaurant Cocody in Geldrop. Daarna wordt er nog gebridged.
We laten onze vaste stek de Dreef voor een middag in de steek.
De oud-leden hebben hiervoor persoonlijk een uitnodiging ontvangen.
Plaats en tijd: Cocody, Zwembadweg 15 in Geldrop, om 12.30 u aanwezig en laat u voor de rest verrassen.
We gaan er een gezellige middag van maken…

Joke Pedemors

_______________

 

Helaas heeft een aantal leden in de anderhalf jaar durende coronatijd om uiteenlopende redenen moeten opzeggen. We hebben dus geen wachtlijst meer.
Nieuwe leden zijn welkom!

_________________

25 jaar Bridgeclub ‘Op Dreef

Als ooit het uitgangspunt van deze bridgeclub “GEZELLIGHEID IS TROEF” werd ingevuld dan was het wel op donderdag 17 december 2015. Onder prachtige weersomstandigheden werd het zilveren jubileum gevierd. In de Kasteelhoeve in Geldrop werd gebridged en thee of koffie gedronken met iets lekkers. Daarna werd het glas geheven op het verleden en de toekomst gevolgd door een prima diner. Het was bijzonder gezellig. Het diner werd opgeluisterd door prachtig harpspel. Zowel klassieke als moderne muziek werd ten gehore gebracht. Een bijzondere gebeurtenis. Tijdens het diner zong Cees van de Kerkhof op verzoek nog enkel speciale liedjes die spontaan werden meegezongen en Harry Lefferts liet ook nog enkele leuke anekdotes uit het verleden de revue passeren. Vooral de leden van het eerste uur genoten hoorbaar. Door voorzitter Joke Peddemors werden de leden van het eerste uur in de bloemetjes gezet en er waren lovende woorden voor de het organisatiecomité. Terecht – want het was een heerlijke dag. GEZELLIGEHEID WAS TROEF – opnieuw !

 

De club waar gezelligheid troef is

Bridgeclub Op Dreef is opgericht op 13 december 1990 (dat is dus dit jaar 25 jaar geleden!). De club heeft momenteel 70 enthousiaste leden, die elke donderdagmiddag van 13.15 tot 16.30 uur in twee lijnen (A en B) sportief de degens kruisen.

Behalve competitie worden er door het jaar nog feestelijke kerst- en paasdrives georganiseerd en een voorjaarsdrive met diner ergens in Geldrop of omstreken.

Er wordt gespeeld in de prachtige zaal van Wijkcentrum De Dreef (de voormalige Petrus en Pauluskerk) bij het Winkelcentrum De Coevering in Geldrop.
De contributie bedraagt (in 2016)  € 40,– per persoon per jaar.
Contact: wedstrijdleiders Henk van Egmond
040 285 1140

Tineke Mink
040 285 4153

Kerstmis 2020

Bridgeclub “Op Dreef” heeft al haar leden een aardigheid gebracht in verband met Kerstmis. Omdat dit feest zou samenvallen met het 30-jarig bestaan van de bridgeclub is hiervoor gekozen.Het gebaar werd door de leden zeer gewaardeerd. Temeer daarde presentjes persoonlijk werden afgegeven.

Wij wensen iedereen een goed nieuw jaar toe in de hoop dat het een beter jaar gaat worden dan dit jaar..
Het bestuur van de bridgeclub “Op Dreef”.

 

Eerste lustrum Kees van Es-trofee

Op vrijdagmiddag 22 maart 2019 vierden de bridgeclubs van de PVGE het eerste lustrum van de Kees van Es-drive, een middag tussen de twee zusterbridgeclubs uit Heeze en Geldrop.
Dit maal viel de organisatie te beurt aan ‘Op Dreef’ en de zaal werd op tijd in orde gemaakt om de strijd (gezelligheid voorop) aan te gaan.
Om 13.00 u kon men terecht en met een kopje koffie of thee met vlaai werd de middag begonnen.

Er deden in totaal 56 deelnemers mee, helaas was het overlijden van Evert van der Klift een behoorlijke gemis, hij en zijn vrouw Roelien hadden zich aangemeld om mee te doen.
Ook door ziekte moesten een aantal mensen verstek laten gaan.

Er werden die middag 24 spellen gespeeld verdeeld over zes ronden en de uitslag werd ingevoerd in de kastjes die ‘Op Dreef’ reeds enige jaren in gebruik heeft. Zo hebben de mensen van ‘‘t Overslag’ ook kennisgemaakt met dit computerprogramma. Er deden zich geen problemen voor want de wedstrijdleiders hadden in de eerste ronde een paar van Geldrop en een paar van Heeze met elkaar ingedeeld.

De organisatie gaat altijd gezamenlijk: voor Geldrop neemt Ans Averink het leeuwendeel op zich en voor Heeze doet Riekje van Hofweegen dat.
Wedstrijdleiders zijn Tineke Mink, met hulp van Henk van Egmond en Truus Maas, helaas moest Truus zich door ziekte van haar man afmelden.

Een gezellige middag volgde,met als winnaars het echtpaar Gerry en Kees van de Kerkhof van ‘Op Dreef’. Zij ontvingen (voor de tweede keer!) de Kees van Es-trofee. Daarna volgde nog een uitgebreid chineesbuffet.

Om 18.30 u. moest de zaal weer beschikbaar zijn voor een andere activiteit en keerde iedereen tevreden huiswaarts.

Volgend jaar is de beurt weer aan ‘‘t Overslag’ om de Kees van Es-drive te organiseren.

Joke Peddemors
voorzitter ‘Op Dreef’

 

Kerst 2018

Dankzij deze groep van vrijwilligers van onze bridgeclub zijn wij er weer in geslaagd om op donderdag 20 december 2018 onze jaarlijkse kerstviering tot een geweldige middag te maken. Helaas ontbreken een paar mensen op de foto.
Ook een aantal mensen van de Dreef, het wijkcentrum dat onze thuisbasis is, staat ons elk jaar met raad en daad en handen bij omdat dit anders niet lukt.

De middag begon om 13.00 uur met een heerlijk voorgerecht, de mensen hadden de keuze tussen vlees en vis zelf gemaakt.
Na het voorgerecht werd door An van Overbruggen een bridgegedicht voorgelezen gevolgd door een passend kerstverhaal.
Het hoofdgerecht met vis/kip en vlees werd uitgeserveerd door de vrijwilligers zodat iedereen een lekkere portie van zijn/haar keuze op het bord kreeg.
Daarna bracht Ans Averink het verhaal van herder Jan op haar karakteristieke manier.
Na een dubbeltoetje en nog koffie of thee was troubadour Henk Dielis gevraagd om een aantal kerstliederen ten gehore te brengen.
Met de tekst op het grote scherm kon iedereen die maar een beetje zingen kon, meedoen, zodat de conclusie getrokken kon worden: kunnen we straks niet meer bridgen dan hebben we een groot koor achter de hand.

Om ongeveer 16.00 uur was de middag afgelopen nadat de mooie kerststukjes gemaakt door Mieke en Loekie, waren verloot.
Er werd die middag niet gebridged maar iedereen genoot van een heerlijke middag.
Nadat de voorzitter alle vrijwilligers van de Dreef en van Op Dreef had bedankt keerden wij tevreden huiswaarts.

 

Derde keer Kees van Es-trofee

Op vrijdag 24 maart 2017 vond voor de derde keer een uitwisseling plaats tussen de twee bridgeclubs van de PVGE Geldrop-Heeze in De Dreef te Geldrop, de thuishaven van bridgeclub “Op Dreef”. ’t Overslag uit Heeze kwam met 16 paren alsook Op Dreef, zodat met zestien tafels werd gespeeld om de hoogste eer. De inzet waren dit maal paaseitjes en het paar dat op het einde van de middag de meeste eitjes had werd dan ook de winnaar van de Kees van Es trofee.
Het hele festijn begon om 13.00u. met koffie of thee met een stuk gebak, daarna werden de degens gekruist gedurende 5 rondes van elk een half uur.

Om 16.00 u waren de winnaars bekend, dit maal een paar uit Heeze, Anneke Groenveld en Anne Veldkamp hadden de meeste eitjes verzameld en zij konden ook de trofee mee naar Heeze nemen. De middag werd afgesloten met een geweldig chinees buffet, het was een gezellige ontspannen middag. Met dank aan de wedstrijdleiders Truus en Tineke en aan de organisatoren Ans en Riekje en iedereen die heeft meegeholpen werd de middag rond 19.30 u afgesloten.
Wellicht tot volgend jaar en dan weer in Heeze.

Joke Peddemors

 

Kerstfeest 2016

Op donderdag 22 december 2016 vierde Bridgeclub ‘Op Dreef’ haar jaarlijks terugkerend Kerstfeest. Een overweldigend succes ondanks het feit dat het ten opzichte voor voorgaande jaren een soberder feest moest worden in verband met met de financiën. De aanschaf van nieuwe bridgescorekastjes ligt daaraan ten grondslag. Dat zo’n middag niet zomaar gerealiseerd kan worden getuigt bovenstaande foto van het hele team vrijwilligers dat vanaf iets voor tien die ochtend hieraan mee geholpen heeft. Onder aansturing van Ans Averink is de hele klus toch weer geklaard voor zo’n 60 leden en een aantal medewerkers van de Dreef. Zonder die medewerkers/vrijwilligers kunnen wij niet op zo’n dag. Om half een kon ieder zijn/haar plaats aan de prachtig gedekte tafel innemen. Mieke en Loekie hebben voor de prachtige kerststukjes gezorgd. Het overige team van keukenprinsessen bestond uit Ans, Mia, Vera, Jopie, Nel, Ria, Joke vd W. en Gerrie en namens de Dreef: Ger, Alma, Loes en Lies. Bert Averink heeft ook zijn bijdrage geleverd door hand en spandiensten te verlenen. Tineke Mink begeleidde de opvolgende bridgemiddag en Joke P. heeft een aantal foto’s gemaakt. Met al deze mensen is een geslaagde kerstviering tot stand gekomen.

Impressie
Bridgeclub ‘Op dreef’