PVGE algemeen
Venster sluiten
Waar bent u naar op zoek?
Venster sluiten
Menu

O.V. Museumclub

Het doel van de O.V.-Kunstclub is om regelmatig gezamenlijk per trein een museum of een tentoonstelling te bezoeken. De bezoeken worden afwisselend door twee clubleden georganiseerd.

Het lidmaatschap van de club bedraagt € 5,- per jaar.
Alleen PVGE-leden kunnen lid worden van de club.
De deelnemers betalen zelf alle kosten verbonden aan het bezoek.

 

Gemaakte afspraken

Tijdens de eerste bijeenkomst op 5 juni 2015 werden de volgende afspraken gemaakt:

 • De bezoeken vinden plaats in de tweede helft van de oneven maanden met een frequentie van één keer per twee maanden
 • De bezoeken worden afwisselend door steeds minimaal twee leden georganiseerd:
  – In september door Ria van Asch en Ine Wilmink
  – In november door José en Hans Verhoeven
  – In januari 2016 door Tilly van de Ven, Anneke Hovenkamp en Tineke Muller
  – De organisatoren voor de latere museumbezoeken moeten nog worden vastgesteld.

 

De reisorganisatoren:

 • Kiezen de reisdatum en de bestemming. Deze informatie wordt uiterlijk op de eerste van de betreffende maand per e-mail aan de leden bekend gemaakt.
 • Zij informeren of er koffie gedronken kan worden in het museum of regelen dit in de buurt.
 • Zij bepalen het treinreisschema en fungeren als reisleiders. Via een 06-nummer zijn ze gedurende de reis telefonisch bereikbaar voor vragen of problemen.
 • Zij regelen waar mogelijk een of twee gidsen voor het bezoek. (Een rondleiding door goede, duidelijk sprekende gidsen heeft een grote meerwaarde. Dit brengt wel extra kosten met zich mee).

 

Clubregels:

 • In principe wordt naar een museum niet met de auto gereisd.
 • Er komt een wachtlijst bij meer dan 25 aanmeldingen.
 • Aanmelden bij de organisatoren voor een museumbezoek is verplicht voor de 10de van de maand waarin dat bezoek zal plaatsvinden.
 • Indien men onverhoopt toch niet meegaat of niet op tijd op het station kan zijn dat altijd melden op het 06-nummer van een van de organisatoren.
 • Iedereen gaat op eigen gelegenheid naar station Eindhoven. We verzamelen daar bij de incheckpaal aan de stadszijde om 9.40 uur en nemen dan de eerstvolgende trein, tenzij dit anders is bepaald door de organisatoren.
 • Leden nemen vrijwillig en op eigen risico deel aan het museumbezoek
 • Een keer per jaar in maart wordt een ledenvergadering gehouden. (Hoofdonderwerpen zullen dan zijn: evaluatie vorig seizoen en opstellen van reisplanning nieuwe seizoen.
 • In de e-mailcommunicatie bij ‘aan’ altijd je eigen adres zetten en de andere adressen bij ‘BCC’.
 • In situaties waarin de afspraken niet voorzien bepaalt het bestuur van de O.V.-Kunstclub.

 

Voor nadere informatie kunt u terecht bij de bestuursleden:

Ine Wilmink
Nimrodel 5, 5663 TE Geldrop
040 285 6072
Ineke@inbox.com

Ria van Asch
Bosrand 19, 5665 EC Geldrop
040 285 5960
riavanasch@onsbrabantnet.nl