PVGE algemeen
Venster sluiten
Waar bent u naar op zoek?
Venster sluiten
Menu

We zoeken cliëntondersteuners in Geldrop-Mierlo

De gemeente heeft een belangrijke taak in het bieden aan hulp aan burgers. Op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) kunnen burgers die zorg, hulp of hulpmiddelen nodig hebben daarvoor aankloppen bij de gemeente. Die onderzoekt vervolgens welke ondersteuning nodig is. Bij dat onderzoek heeft de aanvrager recht op bijstand door een cliëntondersteuner.

KBO Brabant leidt cliëntondersteuners op om ouderen met een WMO-vraag bij te staan. Seniorenbelangen Geldrop-Mierlo (dat zijn de samenwerkende ouderenorganisaties binnen Geldrop-Mierlo) biedt deze hulp ook aan voor de senioren in onze gemeente. Daarom zoeken we vrijwilligers voor de functie van cliëntondersteuner.

Onze cliëntondersteuners werken op vrijwillige basis, onafhankelijk van andere organisaties en van de gemeente, maar in samenspraak met Seniorenbelangen.

Wat doet een cliëntondersteuner?

 • samen met de cliënt, eventuele mantelzorger en het verdere sociale netwerk van de cliënt op zoek gaan naar een geschikte oplossing voor de hulpvraag
 • ondersteunen van de cliënt voorafgaand aan- , indien gewenst bij – en na het doen van een Wmo-melding
 • ondersteunen bij het onderzoek (“het keukentafelgesprek”)
 • bewaken van de verslaglegging en het proces

Wat krijgt de vrijwilliger?

 • een tweedaagse cursus op hbo-niveau
 • periodieke bijscholing
 • begeleiding
 • interessant en voldoening gevend vrijwilligerswerk

Als u:

 • beschikt over sociale vaardigheden,
 • affiniteit hebt met (zorg-vragende) ouderen,
 • in staat bent ambtelijke taal te begrijpen en te vertalen voor uw cliënt,
 • goed kunt samenwerken met andere organisaties en het netwerk van de cliënt,
 • in staat bent de balans te vinden tussen de belangen van de cliënt, diens netwerk en de maatschappij/samenleving,
 • enige interesse heeft in juridische stukken, verordeningen, wetgeving en informatie daarover op hbo–niveau,
 • minimaal 4 uur per week beschikbaar bent voor het vrijwilligerswerk,

…dan bent u van harte welkom als onze nieuwe vrijwilliger. Graag vertellen wij u meer daarover in een persoonlijk gesprek.

Neem contact op met Ria Weel, van Seniorenbelangen Geldrop-Mierlo, 040 737 0228.