PVGE algemeen
Venster sluiten
Waar bent u naar op zoek?
Venster sluiten
Menu

Sociaal Team Heeze-Leende

Wat is het Sociaal Team

De gemeente moet ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Om dit goed te regelen heeft de gemeente onder andere een Sociaal Team samengesteld.

SeniorenBelangen wil graag nog eens de gang van zaken op een rij zetten rondom kernbegrippen waar iedereen mee te maken kan krijgen: het Sociaal Team, het keukentafelgesprek en de mogelijkheid tot onafhankelijke ondersteuning daarbij.

Wat doet het Sociaal Team

Het Sociaal Team biedt hulp bij vragen om ondersteuning, bijvoorbeeld bij eenzaamheid of zoeken naar een zinvolle daginvulling, psychische problemen of het organiseren van mantelzorg. Maar het team is er ook wanneer u een lichamelijke of verstandelijke beperking heeft en het niet meer lukt om alles zelf te doen.

U kunt met uw ondersteuningsvragen terecht bij het Loket Maatschappelijke Ondersteuning van de gemeente. Het Loket maakt onderdeel uit van het Sociaal Team. Bekeken wordt wie van het Sociaal Team uw ondersteuningsvraag het beste kan oppakken.

Wie zitten er in het Sociaal Team

  • een Wmo-consulent van de gemeente
  • Een wijkverpleegkundige
  • Een MEE-consulent
  • Een medewerker van de GGzE
  • Een medewerker psycho-geriatrie (dementie)
  • Een welzijnswerker van Cordaad Welzijn
  • Een maatschappelijk werker van Lumens

 

Hoe gaat het Sociaal Team te werk

Uw vraag komt binnen bij het Sociaal Team, dat kan via het centrale telefoonnummer 040 224 1455 (Loket maatschappelijke ondersteuning van de gemeente). U kunt ook rechtstreeks een van de organisaties bellen die in het Sociaal Team vertegenwoordigd zijn. Uw vraag wordt doorgeleid naar die persoon van het team die het best kan inspelen op uw vraag. Er wordt contact met u opgenomen voor eventueel meer achtergrondinformatie en vervolgens wordt een keukentafelgesprek ingepland.

De benaderingswijze van het Sociaal Team

Tijdens het keukentafelgesprek wordt uw vraag verder uitgediept, wat is er precies aan de hand, in welke situatie bent u terecht gekomen dat u een hulpvraag stelt. Het Sociaal Team gaat proberen om samen met u een oplossing te bedenken, daarbij wordt allereerst gekeken naar wat u zelf kunt en wat uw familie, vrienden en kennissen voor u kunnen betekenen. Ook wordt gekeken of u gebruik kunt maken van de algemene voorzieningen die er al zijn, maar waar u misschien zelf nog niet aan hebt gedacht. Als het nodig is, wordt er tenslotte naar maatwerk voor u gezocht.

Onafhankelijke cliëntondersteuner

Bij de aankondigingsbrief van het keukentafelgesprek, treft u een bijlage aan met namen en adressen van onafhankelijke cliëntondersteuners. Als u wilt kunt u een van hen bellen en vragen of hij of zij aanwezig wil zijn bij het keukentafelgesprek. Vaak zal hij/zij dan alvast met u een voorbereidingsgesprek houden, zodat u tijdens het keukentafelgesprek uw verhaal duidelijker voor het voetlicht kunt brengen. Later controleert hij/zij of het verslag van het keukentafelgesprek correct is. De hulpvrager blijft wel zelf verantwoordelijk voor de aanvraag. U hoeft niet te betalen voor de hulp. Ook de gemeente betaalt de cliëntondersteuner niet maar deze persoon is wel onafhankelijk van de gemeente. N.B. Zie ook het artikel over de onafhankelijke cliëntondersteuner elders op deze site.

Bereikbaarheid Sociaal Team

U kunt u het Sociaal Team bereiken via telefoon 040 224 1455, per e-mail: sociaal-team@heeze-leende of per briefpost:

Loket Maatschappelijke Ondersteuning
Postbus 10.000
5590 GA Heeze