PVGE algemeen
Venster sluiten
Waar bent u naar op zoek?
Venster sluiten
Menu

Kunt u dit lezen?

In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met digitale vaardigheden. Dat staat gelijk aan 1 op de 6! Dat zijn beslist niet alleen oudere mensen, ook in onze hedendaagse maatschappij gaan er nog steeds kinderen van school die onvoldoende (begrijpend) kunnen lezen en schrijven.

Meedoen aan de maatschappij wordt hierdoor steeds lastiger voor deze mensen. Belangrijke informatie, advies en bijvoorbeeld uitnodigingen bereiken op deze manier deze mensen niet. Ze kunnen de bijsluiter niet lezen, kunnen geen goede sollicitatiebrief schrijven, kunnen hun kind niet helpen met huiswerk, kunnen geen formulieren invullen enzovoorts. Ga maar na. Door hun laaggeletterdheid trekken zij zich ook steeds meer terug. Vooral de ouderen uit deze groep lopen zo het risico steeds meer in een isolement te geraken. Eenzaamheid is dan al snel het gevolg. Ook op medisch gebied ondervinden zij nadelige gevolgen. Ze hebben vaker suikerziekte, kanker en longziekten. Er gaat vaak bij hen iets mis bij het gebruik van pillen. Het is zelfs zo dat zij zes jaar korter leven dan beter opgeleide mensen…

Ondanks dat het redelijk veel mensen betreft, merk je er in het leven van alledag weinig tot niets van. Ze zijn meester in het verbergen van hun gebrek: bril vergeten/krant niet ontvangen/ik vul het thuis wel in/heb nu geen tijd e.d.

Let wel: het gaat hier om basisvaardigheden die ieder nodig heeft om mee te kunnen doen in een samenleving.

Uit verhalen van mensen die de stap hebben gezet om alsnog te leren lezen en schrijven is bekend dat er altijd een zekere schroom bij hen bestond om ergens aan mee te doen. Nu er ook veel met computer en telefoon wordt gewerkt, wordt het probleem voor deze mensen alsmaar groter.

 

U kunt dit lezen

Heel fijn. Ga eens na als dat niet zo was. Hoe zou u dan in de wereld staan?
Mocht u mensen kennen of ontmoeten die niet of slecht kunnen lezen en schrijven of als u dat vermoed, probeer met hen hierover in gesprek te komen en wijs hen op de mogelijkheid van lessen en workshops vanuit het Taalhuis van Bibliotheek Dommeldal. In Geldrop is dit gevestigd in de bibliotheek aan De Heuvel. Het spreekuur is op maandag van half 3 tot 4 uur. Een afspraak maken is niet nodig; je kunt er zo binnenlopen. Er zijn geen kosten aan verbonden. Medewerkers van het Taalhuis zoeken een voor ieder passende oplossing, individueel of groepsgewijs.

In Heeze is het Taalpunt (zoals ze het daar noemen) ook in de bibliotheek gevestigd. Die bevindt zich in het dorpshuis ’t Perron, Schoolstraat 48. Daar is het inloopspreekuur elke dinsdag van 10 – 12 uur. U kunt ook bellen. Voor Geldrop is het telefoonnummer 2862805; voor Heeze 3043002.

Een tip: Ga samen met betrokkene naar het spreekuur. Of maak voor hem of haar telefonisch een afspraak.

U kunt ook meewerken. Voelt u zich betrokken bij het bestrijden van laaggeletterdheid? Vind u lesgeven een fijne bezigheid? Heeft U wat tijd over? Ga dan ook eens praten op het Inloopspreekuur, wat u voor de laaggeletterden zou kunnen betekenen. Een ding is zeker: Het is dankbaar werk!